Digitalt produktkatalog skaber synlighed og effektivitet

Image 1

Udfordringen for VisitDenmark

De danske turistbureauer opretter og vedligeholder hvert år data om mere end 30.000 af attraktioner og aktiviteter. For at styrke informationsstrømme på tværs af destinationerne ønskede branchen at samle, administrere og udstille den store datamængde ét sted.

Ønsket var en digital løsning, som både kunne håndtere informationsbehovet, løfte synligheden af turismeprodukter og højne den lokale effektivitet. Resultatet er databaseløsningen, GuideDanmark - et digitalt produktkatalog.

Det samler den danske turistbranches attraktioner og aktiviteter. Fra databasen distribueres informationen til eksterne platforme som hjemmesider, apps og infoskærme. Det betyder mere synlighed på de fælles turismehjemmesider og flere besøgende til aktørerne.

Holding Hand Landscape Ipad Tablet Mockup

Deling af data styrker informationsindsats

Løsningens primære formål er at styrke udveksling og udstilling af information på tværs af branchen. Derfor er den udviklet med stort fokus på deling af data. Datadistributionen håndteres via et struktureret API. Det giver abonnenterne mulighed for at hente og udstille data om attraktioner og aktiviteter i deres lokale frontend.

Infrastruktur og indeksering skaber overblik

Der er stor variation i databasens indhold, som dækker alt fra gravhøje i Vejle til Tivoli i København. Det betyder, at løsningen skal kunne håndtere stor forskellighed i data og løbende behov for skalering. Derfor er den udviklet, så de mange tusind produkter opdateres og indekseres efter strukturer, som løbende kan tilpasses de forskellige kategoriers behov.

Combine Miljø 3554 Web

Forretningsskabende datadistribution og kvalitet i højsædet

I løsningen vedligeholder mange lokale redaktører tekst, billeder og datoer ét centralt sted. For at sikre kvalitet og et ensartet indhold er løsningen udviklet med fokus på kvalitetssikring af dataene. Der er bl.a. indbygget funktioner, som giver overblik over eventuelle mangler, ligesom begivenheder automatisk fjernes, når de ikke længere er aktuelle.

Tæt samarbejde skaber stærke løsninger

GuideDanmark-databasen er resultatet af et tæt og mangeårigt samarbejde mellem Combine og VisitDenmark. Gennem løbende dialog og samarbejde finder vi sammen de gode løsninger på de behov, som løbende opstår over tid.

Visitdanmark Blaa Bg

Tekniske specifikationer i det digitale produktkatalog

Headless CMS

Et Headless CMS distribuerer og udstiller data via et struktureret API til destinationernes lokale platforme.

.NET Core 6

Bygget på open source og cross platform-framework, som sikrer bred adgang til applikationer.

API

Restful API med fuld dokumentation sikrer smidig integrations- og udviklingsproces.

Evnen til at tiltrække besøgende til turistbranchen afhænger i høj grad af tilgængelighed i information. Derfor havde vi brug en brancheløsning, som kunne sikre distribution, kvalitet og overblik. Det har vi fået i GuideDanmark-databasen. Løsningen er skræddersyet vores behov og gavner både turisten, erhvervet og destinationen.

Michael Johansen
VisitDenmark

Kontakt

Skal vi hjælpe jer med at flytte forretningen digitalt?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk