Strategisk rådgivning i international servicevirksomhed

To vindmøller i tusmørke

Digital sammenhæng på tværs af forretningen

Hvordan skaber man et strategisk afsæt, som kan sikre digital sammenhæng på tværs af forretningen? Det spørgsmål er den internationale servicevirksomhed Skagen Blade Technology optaget af at finde svaret på.

Sammen med Combine har de udforsket datastrømme, værdikæder og interne processer for at finde svar på, hvordan data og digital infrastruktur kan bruges som værktøjer til at effektivisere og realisere nye potentialer i og på tværs af forretningen.

Og de forretningsmæssige gevinster ved at digitalisere kerneforretningen er store. For lykkes man med at bruge sine data til at skabe sammenhæng på tværs af forretningen, skaber man et stærkt fundament for at arbejde strategisk med virksomhedens værdioptimering og skalerbarhed.

Lars Bojer Kanstrup, CEO i Combine, fortæller om vigtigheden af sammenhæng i data og systemarkitektur:

”Med data kan man bl.a. kvalificere prissætning, prioriteringer i værdikæden eller tilpasninger i arbejdsgange, ligesom data kan bruges til at dokumentere og evaluere på de strategiske indsatser.

Med andre ord skaber strømlinede processer og datastrømme et stærkt afsæt for både skærpet omstillingsevne, større effektivitet og kvalificeret beslutningsgrundlag i både drift og udvikling. Og netop den forståelse har været omdrejningspunktet i afklaringsforløbet med Skagen Blade Technology.”

Puslespil 2

Visualiseringer skaber overblik og indsigt

Forløbet har haft fokus på at skabe indsigt i forretningens værdikæde og på at afdække de driftsmæssige afhængigheder, som findes i data, processer og kultur.

Indsigten er skabt på workshops ved hjælp af visualiseringer. Det format har en række fordele. Dels hjælper det visuelle format til at nedbryde kompleksitet og skabe overblik. Dels giver det åbne, samskabende samtaleformat ofte nye indsigter i både potentialer, udfordringer og barrierer.

Indsigten og forståelserne fra workshopforløbet danner herefter fundamentet i den anbefaling, som Combine udarbejder til strategi, arkitektur og teknologi.

UX Designere Snakker Om Kunderejsen

Afklaringsforløb i 3 steps

1. Kortlægning af sammenhænge og værdikæder

Første skridt i afklaringen var at skabe en klar forståelse af forretningen. Hvordan ser forretning og værdikæder ud? Og hvordan fungerer det organisatoriske setup?

Med en kortlægning af forretningen får man et godt grundlag for at sammenholde forretningens konkrete behov med strategi og vækstambitioner. Og det er et første vigtigt skridt i at kvalificere de systemer, som skal understøtte både drift og forretningsudvikling.

Combine Møde 3352 Web

2. Kortlægning af systemlandskab

Step 2 har haft fokus på at skabe overblik og indsigt i data og systembehov. Denne del af processen stillede derfor skarpt på de operationelle data. Hvor genereres data? Hvilke forskelle findes der i data på tværs af organisationen og på tværs af lande? Og hvor og hvordan opbevares dataene i dag?

Ved at nedbryde data og systemlandskab på tværs af geografi, lokation og værdikæder skabes der værdifuld indsigt i de behov, som den fremtidige datamodel og arkitektur skal imødekomme.

To personer kortlægger kunderejse på tavle

3. Udforskning af processer

Sidste step i afklaringsforløbet har været at udforske processen fra tilbud til faktura. Målet med dette step var at udarbejde en detailskitse på processen fra projektopstart til evaluering.

Derfor blev alle steps i processen kortlagt med særligt fokus på at skabe overblik over datapunkter og arbejdsprocesser i organisationen.

Den indsigt skaber et stærkt fundament for at kvalificere de systemer, som både skal sikre effektiv drift, og at nye forretningsområder gnidningsfrit kan implementeres i forretningens it-arkitektur.

Hænder Tegner Et Digitalt Design

Indsigt omsat til konkrete anbefaligner

Indsigter fra workshopforløbet omsætter Combine til både kortlægninger af data- og procesflows og en konkret anbefaling til datamodel og systemarkitektur.

Anbefalingen indeholder perspektiver på både muligheder og barrierer samt konkrete bud på, hvordan digitale tilgange kan imødekomme begge og forankres i organisationen. Anbefalingen indeholder også perspektiver på fravalg og prioriteringer - og på deres konsekvenser.

På baggrund af anbefalingerne kan Skagen Blade Technology igangsætte implementering af digitale initiativer, som matcher netop deres forretnings behov.

Skal vi hjælpe jer med at flytte forretningen digitalt?

e.Image.Name
Lars Bojer Kanstrup

Partner, rådgiver og CEO
+45 2634 3195
lbk@combine.dk

e.Image.Name
Emil Bonnerup

Partner og seniorkonsulent, data og ESG
+45 2894 8206
eb@combine.dk