Strategisk dataanvendelse i dansk andelsselskab

Danæg Æg Skalæg19

Implementering af PIM-system

Hos DANÆG håndterer man på daglig basis et stort antal produktinformationer. Tidligere blev de mange produktdata håndteret i forskellige systemer i de enkelte afdelinger. Den organisering skabte dog administrative udfordringer og besværliggjorde dataanvendelse på tværs af forretningen.

I et strategisk samarbejde med Combine har DANÆG fået kortlagt deres databehov og implementeret et PIM-system, som giver mulighed for at administrere produktinformationer og -data ét sted.

Datastruktur med fordele

Den nye datastruktur og PIM-platformen giver DANÆG en række fordele. Først og fremmest sikrer en struktureret dataanvendelse sammenhæng på tværs af forretningen – en sammenhæng, som understøttes af automatisk synkronisering mellem bl.a. PIM, ERP og CMS.

Det betyder, at alle medarbejdere altid har adgang til den nyeste information ét centralt sted. Organiseringen sikrer samtidig, at alle medarbejdere bruger den samme – og altid opdaterede – data.

På den måde understøtter datastruktur og PIM-systemet både forretningsudvikling og den løbende produktudvikling. Samtidig sparer den nye organisering håndbårne arbejdsgange i organisationen.

Skal vi hjælpe jer med at flytte forretningen digitalt?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og chefrådgiver, teknologi
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og chefrådgiver, strategi
+45 2763 6365
sbj@combine.dk