Forretningsbehov oversat til kravsspecifikationer

Klumpfisk Dykker Web

Datadrevet forretningsudvikling

I mange organisationer er digitale platforme udviklet i takt med, at nye behov er opstået. Den form for digital knopskydning skaber dog problemer over tid, fordi det gør det vanskeligt at forbinde data på tværs af organisation og systemer.

Netop den udfordring står Nordsøen Oceanarium midt i. Derfor har de fået hjælp til at kvalificere, hvordan en ny it-arkitektur og datamodel skal se ud, hvis den skal skabe sammenhæng på tværs af både forretning og organisation.

Combine blev inviteret med i processen med et opdrag om at rådgive om en ny digital organisering. En proces, som på baggrund af indsigt, skulle udmønte sig en konkret anbefaling til systemlandskab, dataanvendelse og teknologivalg.

Jonas Haldrup Nielsen, chefrådgiver og partner i Combine, fortæller om samarbejdet:

”Nordsøen Oceanarium var bevidste om en række af deres digitale udfordringer, men de havde svært ved selv at identificere og kvalificere de tekniske løsninger, som imødekommer deres behov på både kort og lang bane. Derfor har vi hjulpet med at kortlægge data- og forretningsbehov og med at kvalificere datamodel, it-arkitektur og teknologivalg."

Køreplan til implementering

Det organisatoriske setup er vigtigt, hvis digitale løsninger skal være succesfulde. Derfor indeholder anbefalingen også perspektiver på, hvordan et nyt setup bedst implementeres i organisationen i forhold til bl.a. ejerskab, rollefordeling og datamigrering.

Samtlige anbefalinger er indeholdt i en rapport, hvor bl.a. kravspecifikationer er beskrevet i detalje. Det giver Nordsøen Forskerpark og Oceanarium et godt udgangspunkt for at indgå et samarbejde med en ekstern samarbejdspartner om implementering og drift af systemerne.

Skal vi hjælpe jer med at flytte forretningen digitalt?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og chefrådgiver, teknologi
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og chefrådgiver, strategi
+45 2763 6365
sbj@combine.dk