Forretningsbehov oversat til kravsspecifikationer

Klumpfisk Dykker Web

Datadrevet forretningsudvikling

I mange organisationer er digitale platforme udviklet i takt med, at nye behov er opstået. Den form for digital knopskydning skaber dog problemer over tid, fordi det gør det vanskeligt at forbinde data på tværs af organisation og systemer.

Netop den udfordring står Nordsøen Oceanarium midt i. Derfor har de fået hjælp til at kvalificere, hvordan en ny it-arkitektur og datamodel skal se ud, hvis den skal skabe sammenhæng på tværs af både forretning og organisation.

Combine blev inviteret med i processen med et opdrag om at rådgive om en ny digital organisering. En proces, som på baggrund af indsigt, skulle udmønte sig en konkret anbefaling til systemlandskab, dataanvendelse og teknologivalg.

Jonas Haldrup Nielsen, partner og seniorkonsulent i Combine, fortæller om samarbejdet:

”Nordsøen Oceanarium var bevidste om en række af deres digitale udfordringer, men de havde svært ved selv at identificere og kvalificere de tekniske løsninger, som imødekommer deres behov på både kort og lang bane. Derfor har vi hjulpet med at kortlægge data- og forretningsbehov og med at kvalificere datamodel, it-arkitektur og teknologivalg."

Fisk svømmer i oceanarium

Indsigt er fundament for kvalificerede beslutninger

På workshops blev der skabt overblik over datastrømme og de behov, organisationen har i forbindelse med udstilling af dataene – både i forhold til internt vedligehold og præsentation af data i kunde- og medarbejdervendte løsninger. I den sammenhæng blev organisationens eksisterende teknologier også kortlagt, og deres muligheder analyseret.

Indsigten fra workshopforløbet er efterfølgende blev omsat til en række konkrete anbefalinger til arkitektur og kravspecifikationer.

En kombination af CMS og PIM

Anbefalingen er, at systemlandskabet bygges i en headless struktur med en kombination af CMS og PIM for bedst muligt at imødegå både nuværende og kommende forretningsbehov.

PIM skaber en god base for effektiv og struktureret vedligehold af data, mens et headless CMS giver mulighed for at styre indhold på alle kunde- og medarbejdervendte digitale løsninger fra samme system.

Stimefisk Nordsoelab Web

Anbefaling til digital platform

På baggrund af analyseforløbet er anbefalingen at implementere DynamicWeb CMS 10 og DynamicWeb PIM 10 som de bærende platforme i it-arkitekturen.

De platforme giver en række fordele:

  • Headless og API-first funktionalitet imødekommer både forretningskrav og skalérbarhed og understøtter valgfrihed mellem 100% headless og traditionel CMS-funktionalitet.
  • .Net 6 forbedrer hastighed, performance, SEO og svartid på forespørgsel ved data.
  • Opgraderinger til Cloud-baseret funktionalitet er omkostningsbesparende over tid.

Udover de tekniske fordele har platformene også en række andre fordele: systemet tilbyder en række standardintegrationer, det er intuitivt at bruge, og det er nemt i fremtiden at integrere til øvrige forretningsbehov. Eksempelvis vil det i fremtiden være muligt at flytte virksomhedens digitale salg over på platformen.

Fisk i akvarium

Køreplan til implementering

Det organisatoriske setup er vigtigt, hvis digitale løsninger skal være succesfulde. Derfor indeholder anbefalingen også perspektiver på, hvordan et nyt setup bedst implementeres i organisationen i forhold til bl.a. ejerskab, rollefordeling og datamigrering.

Samtlige anbefalinger er indeholdt i en rapport, hvor bl.a. kravspecifikationer er beskrevet i detalje. Det giver Nordsøen Forskerpark og Oceanarium et godt udgangspunkt for at indgå et samarbejde med en ekstern samarbejdspartner om implementering og drift af systemerne.

Nordsøen Oceanarium Model

En del af SMV:Digital

Rådgivningsforløbet har været en del af SMV:Digital, der er et landsdækkende program, som hjælper virksomheder i gang med eller videre med deres digitale ambitioner.

SMV:Digital åbner løbende for tilbud, hvor man kan søge tilskud til privat rådgivning, investering i IT og teknologi eller få hjælp til at udvikle medarbejdernes digitale kompetencer.

Det kan være indenfor e-handel, automatisering, dataanvendelse, digital sikkerhed - eller noget helt andet, der gør, at virksomheden kan sætte turbo på vækst og udvikling.

Læs mere om SMV:Digital

Skal vi hjælpe jer med at flytte forretningen digitalt?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk