Data som omdrejningspunkt for forretningsudvikling

Styring af data er centralt i Kohbergs ambitioner på bæredygtighedsområdet. Det gør datastrategi, dataopsamling, datalagring, datastrømme og datasikkerhed til nøgleelementer i en omstilling, som kan bane vej for både værdiskabelse og en større grad af bæredygtighed.

I et forsøgssamarbejde med Combine, Xtel og Trendlog udforsker Kohberg, hvordan digitale løsninger kan sikre både datakvalitet og -udveksling og samtidig styrke omstillings- og konkurrenceevne gennem et øget fokus på bæredygtighed.

Her bidrager Combine med perspektiver på IT-arkitektur og digitaliseringsstrategier, Xtel med kompetencer inden for IoT-sensorer, og Trendlog som specialister i databearbejdning og -visualisering.