Digitalisering på forretningens præmisser

To Kaffekopper

Mål for samarbejdet mellem Bentax og Combine

At være markedsledende på den digitale kundeoplevelse. Det er målet hos B2B-kaffeleverandøren Bentax. Sammen med Combine har de udforsket, hvordan digitalisering kan bruges i den strategiske forretningsudvikling og til at sætte nye standarder for kundeoplevelsen.

Combine Møde 3374 Web

Indsigt kvalificerer strategisk retning

Forventningen er, at fremtidens kunder vælger den leverandør, som leverer den bedste digitale service. Men hvordan kan en digital serviceoplevelse se ud? Både hos kunden og internt i organisationen? Hvor starter man? Og hvordan sikrer man, at en ny løsning er skalerbar til nye behov på både kort og lang og bane?

Spørgsmålene kan være mange, når man aktiverer et nyt strategisk greb.

Derfor startede processen hos Bentax med en forretningsanalyse, som skulle kvalificere både strategi og det fremadrettede udviklingsforløb.

Processen satte fokus på kunderejsen og på, hvordan strategiske mål kan indfries gennem en effektiv tilgang til ressourseforbrug og eksekvering.

To Smilende Kvinder Siddder Ved Deres Computere

Etageopdelt udviklingsplan med fokus på eksekvering

Indsigter fra foranalysen er omsat til en etapeopdelt plan for et nyt digitalt setup, som over tid kan indfri strategiens målsætning. I planen er strategien gjort eksekverbar gennem en række konkrete til- og fravalg.

Omsat i udviklingsplanen kommer de til udtryk som bl.a.:

  • Skitse for systemarkitektur
  • Beskrivelser på feature- og funktionsniveau
  • Anbefaling til køreplan i etaper for nyt digitalt setup
  • Budgetanbefaling
  • Tidsplan
Kvinde drikker kaffe og ser på computer

Etablering af et stærkt teknisk fundament

Første etape i planen har haft fokus på at etablere et solidt teknisk fundamentet, som sikrer, at teknologien gnidningsfrit kan tilpasses forretningens behov efterhånden som forretningen udvikler sig. Derfor er teknologi i den nye strategi ikke blot et it-arbejdsredskab, men en langsigtet investering i platforme, der kan skalere forretningen.

Med det afsæt stiller første etape i udviklingsplanen skarpt på: 

  • Optimering af administration, hvor automatisering og digitale løsninger skal skabe effektivitet gennem frigørelse af medarbejderressourser.

  • En styrket kundeoplevelse gennem en sammentænkning af hjemmeside og webshop med fokus på B2B-selvbetjening, brugeroplevelse, usability og digitalt design.
Neonskilt Med Kaffe

Datadrevet kundeportal

I den nye digitale platform smelter webshop og hjemmeside sammen, og platformen fungerer som en B2B-kundeportal med let adgang til en række digitale services.

For at sikre at arkitektur og teknologi møder forretningens behov på både kort og lang bane, er platformen udviklet efter best-of-breed-principperne, hvor hvert system i den samlede arkitektur er valgt ud fra det enkelte funktionsområdes behov. Den rummer Dynamic 365, Business Central, Struct PIM, Umbraco CMS og UCommerce.

Det har været essentielt i løsningen, at virksomhedens produktinformationer håndteres korrekt, og at de administreres ét sted. Derfor håndteres al produktinformation i et PIM-system, som er et system udviklet til netop det. Data fra både PIM og ERP udstilles efterfølgende via et API i både Umbraco og UCommerce.

Platformen skaber fundament for en datadrevet forretningstilgang, fordi den giver mulighed for at indsamle og bruge data på tværs af digitale berøringsflader. Den indsigt kan over tid bruges til at identificere og kvalificere nye kundevendte værditilbud.

Skal vi hjælpe jer med at flytte forretningen digitalt?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk