ESG og CSRD-datahåndtering

Bæredygtighed skaber grundlæggende forandringer i værdikæder og samarbejdsformer. Samtidig stiller agendaen jer overfor en stor, ny opgave, når I skal leve op til data- og dokumentationskrav i CSRD-lovgivningen.

Matthew Smith Rfflri94rs8 Unsplash
Combine Jan 2024 2046 Combine Nov 22 7367

Bæredygtighed stiller nye krav til datahåndtering

ESG skaber fundamentale forandringer i markedspræmisser og incitamentsstrukturer. For når en fødevareproducent skal imødekomme forbrugerforventninger og lovkrav til ESG-data på rugbrød, stiller det nye krav til hele værdikæden – til producenten af mel, landmanden og landmandens leverandører. Det gør evnen til at arbejde kommercielt og struktureret med bæredygtighedsdata til en forretningskritisk kompetence.

Hos os kan I få hjælp til jeres CSRD-datahåndtering. Vi hjælper med udvikling af en strategi, som matcher værdikædens krav, og med at implementere arkitektur og platforme, der sikrer udveksling og distribution af relevant CSRD-data.

Struktur i ESG-data

Vi udvikler arkitektur, som sikrer kvalitet og bevægelighed i ESG-data på tværs af organisation, marked og værdikæde.  

To vindmøller i tusmørke

ESG forudsætter struktur i master data

ESG-dokumentation hænger tæt sammen med evnen til at udveksle bæredygtighedsdata. Derfor kan I ikke arbejde strategisk med ESG-data uden fokus på dataarkitektur.

Med afsæt i forretningens og markedets behov udvikler og implementerer vi arkitektur, som sikrer gennemsigtighed og nem udveksling af data på tværs af forretning, organisation og værdikæde. Det skaber forudsætninger for at lykkes kommercielt og tager samtidig højde for den stigende kompleksitet i samarbejdsformer.

Læs om dataarkitektur

Hannes Egler Nt4k2jdtwtq Unsplash

Automatisk udveksling af ESG-data

I mange organisationer er dataudveksling og -vedligehold forbundet med et stort resursetræk blandt medarbejdere. Mange af de udfordringer kan automatisering imødekomme.

Med den rette dataarkitektur sikrer vi, at I kan udnytte potentialerne i automatisk dataudveksling. Det optimerer jeres processer og sikrer samtidig kvalitet i data, fordi risikoen for håndholdte fejl reduceres, når processer håndteres automatisk.

Læs om automatisering

Meric Tuna Ce1ovmrzumq Unsplash

ESG-platform til håndtering af ESG og CSRD-data

Med en ESG-platform får I kvalitet i den enkelte datatype, adgang til data i realtid og mulighed for at håndtere jeres ESG-data i en platform, som både tager højde for compliance og giver mulighed for at automatisere dele af den ESG-relaterede rapportering og dokumentation.

I Combine er vi partner på ESG-platformen Klappir, som er en markedsledende ESG-platform med kunder i 40 lande på tværs af sektorer.

Læs om Klappir

Appolinary Kalashnikova Wyghtlym344 Unsplash

CSRD forandrer markedsvilkår

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er et direktiv fra EU, som pålægger virksomheder at rapportere på deres bæredygtighedsindsats. I praksis betyder det, at virksomheder skal rapportere ifølge ESRS-standarderne, som inkluderer 84 oplysningskrav og mere end 1100 datapunkter.

Det skubber bæredygtighedsrapportering mod samme niveau som den finansielle rapportering.

De største udledninger findes i værdikæden

De første virksomheder skal rapportere fra regnskabsåret 2024, men mindre virksomheder bliver også indirekte omfattet, fordi de rapporteringspligtige virksomheder kommer til at stille krav ned i værdikæden.

For eksempel kommer 90% af produktionsvirksomhedernes samlede CO2-aftryk fra scope 3 - altså fra producenten af råvarer, leverandører, distributører og logistik. Derfor er det ofte i værdikæden, at en virksomhed kan opnå de største forandringer på deres udledninger.

CSRD handler om meget mere end compliance

Så CSRD-lovgivningen er ikke kun et spørgsmål om compliance, men også en kommerciel mulighed. Det er et nyt konkurrencevilkår, hvor leverandører vil blive vurderet, til- og fravalgt ud fra deres niveau af bæredygtighed og deres evne til at dokumentere den.

Viden om den direkte kunde er ikke længere er nok. Nu skal I forstå betydningen af krav og forventninger i en større kontekst. I skal vide, hvem der kommer til at efterspørge hvad og hvornår. Og så skal I have et organisatorisk og teknisk setup, som til enhver tid kan levere de data, som kan svare på spørgsmålene.

Emil Bonnerup, partner og senior datakonsulent

Emil
Combine Møde 3327 Web

ESG-datastrategi starter med analyse af forretningen

Et godt sted at starte sin ESG-datastrategi er med en situationsanalyse. For en situationsanalyse giver indsigt i værdikæden. Den gør jer klogere på adfærd, agendaer og konkurrencevilkår, og den hjælper jer med at sikre, at I starter der, hvor I først vil blive mødt af nye ESG-krav.

I analysen samler vi indsigt fra marked, værdikæde og organisation og omsætter det til konkrete anbefalinger til en ESG-datastrategi og datastruktur, som kan gøre strategien operationel.

Læs om situationsanalyse

Kontakt

Vil du høre mere om vores tilgang til ESG-data?

e.Image.Name
Emil Bonnerup

Partner og seniorkonsulent, data og ESG
+45 2894 8206
eb@combine.dk