Strategi og analyse

Markeder på tværs af sektorer er under grundlæggende forandring. Det stiller nye krav til virksomhedens forståelse af markedsvilkår, værdikæder og organisation.

Janko Ferlic Ebtwd6zg78i Unsplash
Mand Smiler Til Kvinde Hænder på tastatur på bærbar computer

Indsigt som fundament for udvikling

Virksomhedens evne til at lykkes inden for forretningskritiske dagsordener som digitalisering, AI, NIS2, bæredygtighed og ESG stiller store krav til ledelsens evne til at oversætte forretningen til den rette strategiske kontekst.

Hos os kan I få hjælp til at etablere et beslutningsgrundlag for strategiske beslutninger om forretningsudvikling, dataarkitektur og systemimplementering. Vi hjælper jer med at flytte data og digitalisering fra salgs- og driftsanliggender til fundament for forretningsstrategi, markedsposition og konkurrencekraft.

Indsigt kvalificerer strategiske beslutninger

Med analyse skaber vi indsigt i initiativer, som kan sikre vækst, robusthed og forandringsparathed, og vi afdækker, om der findes områder, som kræver særlig opmærksomhed, hvis I skal imødegå fremtidig usikkerhed.

Alexander Abero Oypnyfdiqgg Unsplash

Situationsanalyse

Med en situationsanalyse etablerer vi et beslutningsgrundlag, som giver jer stærke forudsætninger for at imødekomme de forandringer, som drives af ESG.

I analysen skaber vi indsigt i marked og værdikæde fra forretningens perspektiv og gør jer klogere på krav og forventninger fra kunder og leverandører – på både kort og lang bane. Med den indsigt kan I arbejde proaktivt med ESG-krav og kvalificere nye initiativer, inden de igangsættes.

Læs om situationsanalyse

Mennesker Holder Møde Rundt Om Et Bord

Forretningsanalyse

I en forretningsanalyse samler vi indsigt fra marked, værdikæde og organisation og omsætter det til et 360 graders blik på forretningen med konkrete anbefalinger til virksomhedens strategi og udvikling.

Analysen skaber indsigt i virksomhedens rammevilkår og giver konkrete anbefalinger til, hvordan forretningsstrategi og -mål kan omsættes til implementering i driften.

Den kan bl.a. bruges til at kvalificere:

Kvinde Arbejder Med Forretningsanalyse

Procesanalyse

I en procesanalyse udforsker vi virksomhedens datastrømme, værdikæder og/eller interne forretningsprocesser. Indsigten bruger vi til at kvalificere, hvordan et strategisk fokus kan omsættes til initiativer i driften og til at sandsynliggøre værdiskaben. Det skaber et stærkt afsæt for at igangsætte strategiske tiltag, som matcher netop jeres forretnings behov.

Med en procesanalyse får I:

  • Indsigt i forretningens datatyper og -strømme
  • Forståelse af dataanvendelsen på tværs af forretning og værdikæder
  • Anbefaling til en strategi, som matcher krav og forventninger fra forretning, marked og organisation

Sådan arbejder vi

I en analyse samler vi indsigt fra forretning, marked, værdikæde og organisation og omsætter den til konkrete anbefalinger til datastrategi og systemimplementering.

Combine Procesanalyse 2024

Kontakt

Vil du høre mere om vores perspektiver?

e.Image.Name
Lars Bojer Kanstrup

Partner, rådgiver og CEO
+45 2634 3195
lbk@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk