Datastrategi og dataarkitektur

Engang var data et hjørne i virksomheders drift. I dag er data afgørende for at lykkes. For kommerciel udvikling, effektivisering, automatisering og dokumentation afhænger af data. Derfor er en stærk dataarkitektur nødvendig, hvis I vil sikre et stærkt afsæt for fremtidig drift og udvikling.

Bro I Solopgang
Hannes Egler Nt4k2jdtwtq Unsplash To kvinder sidder sammen foran computerskærm

Data er et konkurrenceparameter

Data er ikke længere et driftsanliggende, men en kapital, virksomheder handler med, når kunder, marked og samarbejdspartnere efterspørger information og dokumentation på alt fra klimaaftryk til produktindhold, ordrehistorik og logistik.

I Combine hjælper vi B2B-virksomheder med at udvikle dataarkitektur, som skaber forudsætningerne for at lykkes kommercielt. Med afsæt i forretningens og markedets behov udvikler og implementerer vi arkitektur og systemer, som sikrer gennemsigtighed i og nem udveksling af data på tværs af forretning, organisation og værdikæde.

Udvikling og implementering af dataarkitektur

Hos os handler data om forretning. Derfor forstår og arbejder vi med dataarkitektur som en forretningsdisciplin – ikke som et IT-projekt. Med det udgangspunkt udvikler vi arkitektur, som tager højde for krav og forventninger fra både kunder, samarbejdspartnere og lovgivning.

Combine Jan 2024 1813

Dataanalyse kvalificerer dataarkitektur

Med en dataanalyse skaber vi overblik over jeres data og systemlandskab. Med udgangspunkt i analysen hjælper vi med udvikling af en datastrategi, som gennem principbeslutninger og datamodeller kan danne ramme for en struktureret dataanvendelse i og på tværs af virksomheden.

Læs om dataanalyse

To hænder holder om mobiltelefon med bærbar computer i baggrunden

Systemimplementering

På baggrund af dataanalysen implementerer vi digitale kernesystemer og integrationer, der skaber gennemsigtighed i og smidig udveksling af data. Vi arbejder ofte med integration af et dataudvekslingslag, som sikrer de rette dataformater på tværs af kernesystemer som PIM, ERP og CMS.

Læs om systemimplementering

Værdiskabelse med dataarkitektur

Med datastrategi og -arkitektur skaber vi sammenhæng og ensartethed i data og systemer. Det har en række fordele:

Forandring

Hurtig omstilling

Den rette arkitektur sikrer, at virksomheden hurtigt kan omstille sig nye krav og forventninger fx i forbindelse med ESG-dokumentation og sporbarhed.

Automatisering

Reduktion af fejl

En struktureret dataanvendelse reducerer fejl, mangler og uhensigtsmæssige arbejdsgange.

AI

Digital innovation

En stærk dataarkitektur skaber afsæt for ny digital forretning og innovation, fx gennem brug af AI og automatisering.

Kontakt

Skal vi hjælpe med udvikling og implementering af dataarkitektur?

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk

e.Image.Name
Morten Fredsgaard Pedersen

Partner og senior dataarkitekt
+45 9934 9800
mfp@combine.dk