LCA-datastruktur

Med en livscyklusvurdering (LCA) kan I arbejde standardiseret med vurdering af jeres produkts miljømæssige påvirkning. Det stiller jer stærkt i det strategiske arbejde med bæredygtighed og giver jer pålidelig og anerkendt dokumentation af miljøpåvirkningen.

Skov Bæredygtighed ESG
Meric Tuna Ce1ovmrzumq Unsplash Kvinde med høretelefoner arbejder ved bærbar computer

En LCA giver indsigt i produktets livscyklus

Bæredygtighed, særligt produkters miljømæssige påvirkning, fylder i både lovgivning og marked. Det stiller nye krav til jeres evne til arbejde strategisk med bæredygtighed, data og dokumentation. En af metoderne til at vurdere et produkts bæredygtighed er en livscyklusvurdering (LCA). Her får I en standardiseret evalueringsmetode, som giver indblik i produktets miljømæssige påvirkning i hele dets livscyklus.

Hos os kan I få hjælp til at strukturere og operationalisere jeres LCA-data. Vi hjælper med udvikling af en datastrategi og -arkitektur, som understøtter jeres arbejde med bæredygtighed og med at kvalificere og implementere en LCA-platform, som effektiviserer jeres arbejde med bæredygtighedsdata.

Datatyper i en LCA-platform

En LCA-platform implementeres som en del af en modulær systemarkitektur. Platformen anvender stamdata fra afdelinger og systemer på tværs af forretningen. Dataudvekslingen sker automatisk via integrationer.

LCA-CSRD Model
Vindmølle i solopgang

Sådan skaber en LCA værdi

Med en LCA får I en evalueringsmetode, som skaber et stærkt fundament for virksomhedens strategiske arbejde med dokumentation af produkters bæredygtighed.

Og behovet for at styrke og dokumentere bæredygtighed er hastigt stigende. Aktuelt ser vi, hvordan Green Claims-direktivet stiller nye, store krav til dokumentation. Både når I skal kommunikere om produkters bæredygtighed til forbrugere og aktører i værdikæden, og når I skal levere data til det digitale produktpas (DPP), som inden for en overskuelig fremtid bliver et lovkrav i Europa.

Samtidig skærper store kommercielle aktører som Zalando deres krav til tilgængelighed og gennemsigtighed i data med nye mål om at styrke deres kunders grundlag for at træffe informerede købsbeslutninger.

Standardiseret metode til evaluering af bæredygtighedsindsatser

Så en standardiseret metode til evaluering af jeres bæredygtighedsindsatser er en klog investering i jeres forretningsudvikling. For med en LCA får I et stærkt redskab til at imødekomme de krav og forventninger til bæredygtighed og gennemsigtighed, som I både nu og i fremtiden vil blive mødt af.

Samtidig kan en LCA indgå som en del af dokumentationen i forbindelse med den lovpligtige CSRD-rapportering, ligesom en LCA er et stærkt internt arbejdsredskab, når materialevalg, produktionsmetoder og strategier for reduktion af miljøpåvirkninger skal kvalificeres.

Motorvejdnet Med Kørende Biler

Effektivisering med en LCA-platform

En LCA indeholder mange forskellige datatyper, som skal opsamles fra forskellige kilder, afdelinger, systemer og leverandører. En manuel LCA-proces er derfor både omstændig og tidskrævende, fordi den indeholder mange håndholdte beregninger og arbejdsgange. I en LCA-platform kan processen digitaliseres og effektiviseres.

En LCA-platform implementeres som en del af en eksisterende, modulær systemarkitektur med integrationer til eksisterende kernesystemer. Det effektiviserer processerne og sikrer samtidig kvalitet i data.

Combine Jan 2024 1825

Sådan hjælper vi

Hos os kan I få hjælp til operationalisere jeres LCA-arbejde. Vi hjælper jer med at kortlægge og strukturere relevant data, og med at kvalificere og implementere en LCA-platform, som matcher jeres behov.

Det gør vi bl.a. ved hjælp af en situationsanalyse, hvor vi hjælper jer at afklare:

  • hvad I skal undersøge og hvorfor
  • hvilken lovgivning og metoder I skal kunne imødekomme
  • kommercielle muligheder og krav fra markedet
  • hvilken data der er nødvendig for at kunne dokumentere
  • hvordan processen omkring dataindsamling skal struktureres og kobles til jeres øvrige systemer og arkitektur med henblik på automatisering

På den baggrund laver vi en anbefaling til en LCA-implementering med perspektiver på forretning, datastyring, arkitektur og platformsvalg.

Læs om situationsanalyse

Vil du høre mere om implementering af en LCA-platform?

e.Image.Name
Emil Bonnerup

Partner og seniorkonsulent, data og ESG
+45 2894 8206
eb@combine.dk