Bæredygtighed som strategisk fokus i forretningsudviklingen

ESG-agendaen tvinger virksomheder til omstilling, hvis de skal følge med. For de nye krav til bæredygtighed skaber store forandringer i værdikæder og samarbejdsformer, og de kalder samtidig på nye dataforståelser og -kompetencer internt i organisationerne.

Med en situationsanalyse etablerer vi et beslutningsgrundlag, som giver jer stærke forudsætninger for at imødekomme de forandringer, som drives af ESG. I analysen skaber vi indsigt i marked og værdikæde fra forretningens perspektiv og gør jer klogere på krav og forventninger fra kunder og leverandører på både kort og lang sigt. Med den indsigt kan I arbejde proaktivt med ESG-krav og kvalificere nye initiativer, inden de igangsættes.