Produktdata og PIM-systemer

Opdateret produktdata er forretningskritisk. Med en PIM-platform kan I samle og administrere jeres produktdata ét sted. Platformen sikrer kvalitet i markedsrettede aktiviteter og styrker jeres evne til hurtig omstilling til nye krav.

John Lockwood Fclq69v7rsc Unsplash
To kvinder sidder sammen foran computerskærm Hænder På Computertastatur

Digitalisering af produktdata

Produktdata er et konkurrenceparameter. I fremstillingsvirksomheder er produktdata afgørende i forhold til udvikling, certificeringer og bæredygtighed. I handelsvirksomheder stiller store produkt-flows høje krav til datakvalitet i bl.a. varebeskrivelser, datablade og i forhold til sporbarhed. Derfor er forretningens evne til at håndtere, udstille og distribuere produktdata afgørende for vækst og udvikling.

Med et PIM-system samler og digitaliserer vi processer og data om produkter ét sted. Det giver jer et stærkt redskab til håndtering og udveksling af produktdata i realtid på tværs af organisation, marked og værdikæde.

Logistik

Hvad er et PIM-system?

PIM betyder Product Information Management, og et PIM-system er en digital platform, som indsamler og opbevarer produktdata. 

Kongstanken bag PIM-systemer er, at al produktdata samles, administreres og opdateres ét sted. Det sikrer, at både medarbejdere og systemer har adgang til og anvender de korrekte produktdata. 

I et PIM-system kan I administrere forskellige typer af data, bl.a.:

 • Grundlæggende produktdata 
 • Tekniske specifikationer 
 • Digitale filer 
 • Marketingdata  
 • Salgsinformationer  
 • Sprogversioneringer  
 • Designspecifikationer 
 • Leverandørdata 

Digitaliser processer med et PIM-system

Vi hjælper med at forbedre product information management ved at udvikle og implementere PIM-systemer, der skaber struktur, kvalitet og ensartethed i produktdata.

Ivan Shimko Tcp2k2sypfg Unsplash

Opfyld krav til sporbarhed i produktdata

Ny lovgivning skærper krav til kvalitet og udveksling af produktdata. Med et PIM-system får I et stærkt fundament til at samle og administrere den data, som I bl.a. skal bruge i det digitale produktpas (DPP). Et PIM-system kan nemt forbindes til andre systemer, hvilket gør det nemt for jer at dele og udstille jeres produktdata.

Læs om digitalt produktpas

Mennesker kigger på deres mobiltelefoner

Automatisk opdatering af produktdata

PIM-systemer kan præsentere og distribuere produktdata til websites, apps, interne og eksterne systemer, fysiske brochurer og kundeportaler. Vi kan fx implementere en PIM-Shopify-integration, der optimerer oprettelse af produkter og tilføjelse af produkttekster i Shopify.

Det sikrer ens – og altid opdaterede – produktdata på tværs af digitale platforme og derved hurtigere time-to-market.

Et PIM-system giver således bedre kvalitet og kontrol, ligesom ensretning af data også medfører, at dobbelte arbejdsgange på tværs af organisationen reduceres.

Se vores PIM-systemer her

To Personer I Samtale

Vi hjælper med udvikling og implementering af produktdata i PIM

Hos os handler data grundlæggende om forretning. Derfor forstår og arbejder vi med produktdata og product information management som en forretningsdisciplin ikke som et IT-implementeringsprojekt. Med det udgangspunkt hjælper vi med at afdække, hvordan et PIM-system kan skabe værdi hos jer.

For at forstå jeres behov til produktdata og product information management arbejder vi med følgende afklaringer:

 • Hvordan kan PIM skabe værdi i og på tværs af jeres forretning?

 • Hvordan passer et PIM-system til jeres forretningsmodel og processer?

 • Hvordan skal samspillet skal være mellem PIM og jeres eksisterende systemer (ERP, CMS mv.)?

 • Hvordan kan der laves integration mellem PIM og jeres nuværende struktur?

 • Hvordan gør vi organisationen klar til PIM?

På baggrund af indsigten implementerer vi et PIM-system, der matcher jeres forretning, teknologi og organisatoriske behov.

Kontakt

Skal vi hjælpe med implementering af PIM?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk