AI og automatisering

AI og kunstig intelligens sætter nye standarder for virksomheders drift og udvikling. Vi hjælper med at oversætte mulighederne i AI til automatisering i kerneforretningen.

John Lockwood Fclq69v7rsc Unsplash
Nichlas

Ingen AI uden data

AI og kunstig intelligens ligger højt på dagsordenen i mange virksomheder. Men mange har svært ved at kvalificere og implementere de nye muligheder i virksomhedens drift og udvikling.

Hos os handler AI om automatisering. Om at høste gevinsterne i AI ved at automatisere processer og arbejdsgange. Med det udgangspunkt hjælper vi jer med at udvikle og implementere de datamodeller og den systemarkitektur, som intelligente automatiseringsløsninger kræver, hvis de skal skabe positiv, mærkbar og langsigtet forandring.

Her skaber AI-baseret automatisering værdi

AI-baseret automatisering handler om at bruge algoritmer og maskinlæringsteknikker til at automatisere opgaver, arbejdsgange og beslutningsprocesser. Det kan skabe stor værdi inden for mange af forretningens områder.
Kvinde kigger på mobiltelefon

Kundeservice

AI-drevne chatbots og virtuelle assistenter kan håndtere kundehenvendelser, levere hurtige svar og forbedre kundeoplevelsen uden behov for konstant overvågning.

Hånd Holder Værktøj

Produktion

AI kan anvendes til at automatisere produktionsprocesser, overvåge kvalitet og bidrage til optimering i værdikæden gennem sikring af en effektiv produktionscyklus.

Hænder skriver på bærbar computer

Økonomi og finans

Automatisering af regnskabsmæssige opgaver forbedre nøjagtighed og sikkerhed.

Kvinde drikker kaffe og ser på computer

Salg og marketing

Med AI kan man automatisere målretning af annoncer, personalisere indhold og analysere kundeadfærd.

Morten

Sådan hjælper vi

I Combine forstår og arbejder vi med AI som datastrategi og forretningsudvikling, ikke som et afgrænset IT-implementeringsprojekt.

Med det udgangspunkt hjælper vi jer med at udvikle en datastrategi, som kan sætte en stærk og bæredygtig retning for automatisering i jeres kerneforretning.

Strategien omsætter vi til systemarkitektur, som vi implementerer, så den matcher forretningens AI-behov på både kort og lang bane.

Genvinster ved AI-baseret automatisering

Getty Images 2Xymuctuilc Unsplash

Øget effektivitet

AI gør det muligt at automatisere rutineopgaver, hvilket kan frigøre medarbejdere til mere værdiskabende aktiviteter. Processer, der tidligere tog timer eller dage, kan med kunstig intelligens udføres på få minutter. Det øger effektiviteten og accelererer forretningsdriften.

Mennesker kigger på deres mobiltelefoner

Minimering af fejl

Med AI-baseret automatisering kan I reducere de fejl, som håndholdte processer ofte er skyld i. For teknologi kan udføre opgaver med større præcision og konsistens end den, I opnår gennem manuel håndtering. Det reducerer både antallet af fejl og forbedrer produktkvaliteten.

Mand taler i telefon foran computer

Reduktion i omkostninger

Automatisering kan føre til omkostningsbesparelser gennem reduktion af manuelle arbejdsgange, ligesom teknologien kan minimere de fejl, som ofte fører til uforudsete ekstraomkostninger.

Mennesker i dialog ved et bord med computer

Datadrevet beslutningsgrundlag

AI kan analysere store datamængder på kort tid og generere værdifulde indsigter. Det skaber et stærkt og kvalificeret beslutningsgrundlag for strategiske beslutninger på tværs af forretningen.

Kontakt

Skal vi hjælpe med AI-strategi?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk