AI og automatisering

Kunstig intelligens (AI) sætter nye standarder for virksomheders drift og udvikling. Vi hjælper med at oversætte mulighederne i kunstig intelligens og AI til automatisering af processer i kerneforretningen.

Sand Med Skyggespil Fra Træer
Combine Jan 2024 2041 Hænder Holder Mobiltelefon

Automatisering og AI bygger på data

AI ligger højt på dagsordenen i mange virksomheder, men mange har svært ved at kvalificere og implementere de nye muligheder i virksomhedens drift og udvikling.

Hos os handler AI om automatisering. Om at høste gevinsterne i AI ved at automatisere processer og arbejdsgange. Med det udgangspunkt hjælper vi med at udvikle og implementere de datamodeller og den systemarkitektur, som intelligent automatisering kræver, hvis det skal skabe en positiv, mærkbar og langsigtet forandring.

Hænder Skriver På Computer

Opdatering af produktdata i PIM-systemer

Et af de steder, hvor AI kan skabe stor værdi for både forretning og organisation, er i arbejdet med produktdata. Her kan vi ved at implementere en AI-client i et PIM-system fx sikre, at produktbeskrivelser genereres og opdateres automatisk ved hjælp af kunstig intelligens.

Læs om PIM og produktdata

Mennesker Holder Møde Rundt Om Et Bord

Vigtige præmisser for AI i kerneforretningen

Implementering af AI i forretningens kernesystemer skaber et stærkt udgangspunkt for kommerciel udvikling, fordi effekterne strækker sig på tværs af drift, udvikling og markedsvendte aktiviteter.

Den forretningsmæssige værdiskabelse afhænger dog af en strategisk tilgang til AI i forretningsudviklingen:

  • AI-initiativet skal udspringe af en strategisk målsætning for forretningen.

  • AI-initiativet skal ikke stå alene, men bør forstås som et accelererende element i en proces med et klart defineret mål.

  • Kvalitet i det grundlæggende datagrundlag er alfa og omega, fordi AI skal ”oplæres” på solidt data.

Læs om dataarkitektur

Værdiskabelse med AI og automatiserede processer

Med AI-baseret automatisering bruger vi algoritmer og maskinlæringsteknikker til at automatisere opgaver, arbejdsgange og beslutningsprocesser. Det kan skabe stor værdi i mange af forretningens processer.

Morten

Automatisering af manuelle processer reducerer fejl og omkostninger

AI-baseret automatisering udfører opgaver med større præcision og konsistens end man kan opnå i manuelle processer og arbejdsgange. Det begrænser antallet af fejl, forbedrer produktkvaliteten og øger effektiviteten gennem reduktion af manuelle processer og arbejdsgange.

Mennesker i dialog ved et bord med computer

Øget effektivitet og datadrevne beslutninger

AI gør det muligt at automatisere jeres rutineopgaver, så I kan frigøre medarbejderne til mere værdiskabende aktiviteter. For med AI kan manuelle processer, der tidligere tog timer eller dage, effektiviseres og udføres på meget kortere tid.

Samtidig kan det datagrundlag, som automatiske processer genererer, også bruges som beslutningsgrundlag. For med AI får I mulighed for at analysere store datamængder på kort tid og generere værdifulde indsigter. Det skaber et stærkt og kvalificeret beslutningsgrundlag for strategiske beslutninger på tværs af forretningen.

Kontakt

Skal vi hjælpe med automatisering af processer med AI?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk