PIM-platform som kernesystem i kommerciel systemarkitektur

I et marked, hvor dokumentation er en forventelig del af en transaktion, er evnen til smidig udveksling af produktdata afgørende. Derfor har Gabriel fået implementeret et PIM-system (Product Information Management) som et kernesystem i sin systemarkitektur.

Med PIM-platformen får virksomheden mulighed for at administrere, udstille og udveksle produktdata i realtid gennem en dedikeret produktdataplatform. PIM-systemet er implementeret i virksomhedens eksisterende arkitektur som et kernesystem, hvorfra dataudveksling sker til en kundevendt applikation. Den modulære arkitektur sikrer datakvalitet, effektive arbejdsgange og ikke mindst fremtidig kommerciel værdi og nye udviklingsmuligheder.