Systemarkitektur og systemimplementering

Stærke kernesystemer og den rette systemarkitektur er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne og evne til hurtig omstilling.

Tamas Tuzes Katai Dtjdicrfljy Unsplash
Logistik Hænder på tastatur på bærbar computer

Systemer og arkitektur skal matche forretningens behov

Virksomhedens kommercielle evne afhænger i udstrakt grad af en data- og systemarkitektur, som sikrer, at de enkelte datatyper håndteres korrekt og effektivt, og at de samtidig kan udveksles gnidningsfrit på tværs af organisation og værdikæde.

I Combine udvikler og implementerer vi modulær systemarkitektur, som har fokus på sammenhæng mellem forretningens kernesystemer. Vi hjælper med implementering af digitale platforme, som sikrer kvalitet i og på tværs af datatyper, så virksomheden hurtigt kan omstille sig til nye krav, forventninger og lovgivning.

Nærbillede af skibsside med markering af højde på vandsstand

Implementering af kernesystemer

Hos os kan I få hjælp til implementering af en række af virksomhedens kernesystemer.

Vi implementerer bl.a.:

  • PIM-systemer, som sikrer effektiv håndtering og smidig udveksling af produktdata

  • ESG-platforme, som sikrer struktur, kvalitet og transparens i ESG-data

  • CPQ-platforme, hvor salgsprocesser samles og digitaliseres

  • LCA-platforme, som giver indsigt i et produkts miljømæssige påvirkning gennem hele dets livscyklus

  • Dokumentationsplatforme, som sikrer let adgang til digital dokumentation og historik

  • Kundevendte applikationer, som fx portaler og handelsplatforme

I Combine forstår og arbejder vi med systemimplementering som en forretningsdisciplin – ikke som et IT-projekt. Med det udgangspunkt hjælper vi med at implementere systemer, som imødekommer krav og forventninger fra forretning, marked og organisation.

Hænder Skriver På Computer

Fleksibel og kommercielt orienteret systemarkitektur

Dedikerede systemer som PIM, ERP, CRM og SCM har hver især en indbygget anerkendelse af netop deres datas karakteristika og anvendelse. Derfor giver dedikerede systemer organisationen det bedste udgangspunkt for at lykkes med effektivitet, kvalitet og udvikling.

For at dataene kan skabe værdi på tværs af organisationen og mod markedet, skal systemerne struktureres, så de kan udveksle data. Med en modulær arkitektur skaber vi en dataarkitektur, som har datakvalitet og -anvendelse i centrum. Det gør vi ved at sikre, at data er placeret i de rette platforme, og at de forbindes på en måde, som sikrer smidig dataudveksling - både internt i organisationen og mod markedet. 

Motorvejdnet Med Kørende Biler

Modulær systemarkitektur med fokus på dataudveksling

Ofte er det vores anbefaling at implementere et dataudvekslingslag i systemarkitekturen, som kan organisere, kategorisere, synkronisere og berige data på tværs af forretningens områder - fx data fra ERP, CRM og e-handel. 

Sådan et lag skaber struktur og sikrer samtidig kvalitet, fordi dataene kan distribueres gnidningsfrit, uafhængigt og uden tilpasninger mellem de forskellige platforme. Udover sikring af datakvalitet og -flow er en stor fordel ved dataudvekslingslaget, at den ensrettede data kan danne empirisk grundlag for analyser og strategiske beslutninger.

Kontakt

Skal vi hjælpe med systemimplementering?

e.Image.Name
Morten Fredsgaard Pedersen

Partner og senior dataarkitekt
+45 9934 9800
mfp@combine.dk

e.Image.Name
Anders Jensen

Partner og senior softwarekonsulent
+45 4095 1430
aj@combine.dk