Indsigt

Her er fordelene ved at arbejde med ESG-data i en ESG-platform

Vilde Blomster

Artiklen er skrevet af ESG-konsulent Line Sand Lythje og seniorkonsulent Emil Bonnerup

ESG-data fylder mere og mere - på direktionsgange og i driften. Og med god grund. For virksomheder bliver i stigende grad mødt af nye krav og forventninger, som drives af ESG.

Vi ser det både i form af ny lovgivning bl.a. udmøntet i det digitale produktpas, bæredygtighedsrapportering (CSRD) og emballagedirektivet, og i skærpede kunde- og leverandørkrav til dokumentation af klimaaftryk.

ESG er et grundlæggende markedsvilkår

Bæredygtighed er ikke en trend eller tendens, som over tid vil miste momentum. Det er en ny virkelighed, som drives af både politisk bevågenhed, lovgivning og forbrugerforventninger. Og de store kommercielle spillere begynder også at tone rent flag. Netop nu ser vi fx Carlsberg melde ud, at 30 % af bryggeriets råvarer i 2030 skal komme fra regenerative landbrug. Og at det tal i 2040 skal være steget til 100. Samtidig sender de en direkte opfordring til værdikæden om at gribe den store kommercielle mulighed.

Så bæredygtighed forandrer de grundlæggende markedspræmisser. Både hvad angår produkter og produktionsmetoder, men også hvad angår evnen til at dokumentere og håndtere data, når I skal leve op til CSRD-lovgivning og værdikædens dokumentationskrav. Den kompleksitet strækker sig ud over mulighederne i Excel, ERP og PowerBI.

Derfor er Excel ikke svaret på håndtering af ESG-data

Mange af de virksomheder, vi møder, arbejder med ESG-data i et Excel-ark, ved at tilføje nye datafelter i virksomhedens ERP-system eller ved at lave rapporter (PowerBI) på baggrund af bagudskuende data.

Men set fra forretningens perspektiv er de løsninger uhensigtsmæssige. For med de nævnte tilgange arbejder man reaktivt med ESG-data. Man agerer på kendte udfordringer og med svar, som på kort bane imødekommer et afgrænset dokumentationsbehov.

Det gør forretningsgrundlaget sårbart, både fordi det bliver for tungt og svært at omstille sig en hurtigt omskiftelig omverden, og fordi de nævnte tilgange stiller store krav til virksomhedens egen forståelse af direktiver, rapporteringsstandarder, protokoller, processer, analyser og metoder.

Dertil er håndtering af ESG-data i et Excel-ark også ineffektivt, fordi det både tilføjer et unødigt lag af manuelle arbejdsgange og dobbelt vedligehold, som samtidig øger risikoen for fejl, dårlig datakvalitet, manglende revisionslog og udfordringer med adgangsstyring.

Men hvordan arbejder man så mest hensigtsmæssigt med sine ESG-data?

I en dedikeret ESG-platform, som er udviklet specifikt til at rumme den kompleksitet, som knytter sig til ESG-data - og som løbende opdateres på baggrund af nyeste lovgivning, metode og markedsbehov.

Hvilken Rolle Spiller Data Illustration

Fordele ved en ESG-platform

Med en ESG-platform får I kvalitet i den enkelte datatype, adgang til data i realtid og mulighed for at håndtere jeres ESG-data i en platform, som både tager højde for compliance og giver mulighed for at automatisere dele af den ESG-relaterede rapportering og dokumentation.

1. Automatisk håndtering af CSRD-standarder via definerede datapunkter

Med en ESG-platform får I en safe solution, som er med til at sikre, at I altid er opdaterede på compliancekrav. Platformen giver jer et stærkt framework for rapportering og dokumentation i henhold til bl.a. CSRD-standarderne via definerede datapunkter og automatisering. Samtidig understøtter platformen jeres vurdering af, hvilke datapunkter i ESRS-standarderne, der er relevante at rapportere på.

2. Dataudveksling bliver nemmere

En af de helt store forandringer, som ESG driver, er et skifte i data fra driftsanliggende til markedskapital. For i mange sammenhænge er data den del af en transaktion, som et kunde-/leverandørforhold står eller falder på.

Med en ESG-platform bliver dataudveksling nemmere på tværs af værdikæden, ligesom platformen letter og strukturerer processer omkring leverandørinvolvering via API-integrationer, dataimport og udvikling af leverandørportaler.

3. Langsigtet løsning med stærkt forretnings- og analysefokus

En ESG-platform understøtter forretningsgrundlaget ved at sikre de rette data- og rapporteringsformater og gennem realtidsoverblik og analysemuligheder.

Nogle ESG-platforme giver mulighed for at gå helt tæt på datakvalitet og præcision. Her kan man fx monitorere sammenhængen mellem aktivitet og klimaaftryk (activity), i stedet for blot at se på sammenhængen mellem udgift og klimaaftryk (spend).

Med en activity based-tilgang kan man bl.a. måle og dokumentere de forretningsstrategiske beslutninger ift. bæredygtighed - for der væsentlig forskel på, om man har brugt 10.000 kr. på 500 stole i ringe kvalitet med højt klimaaftryk, eller 10.000 kr. på 1 stol i god kvalitet med et lavt klimaaftryk.

4. Effektivisering af bæredygtighedsrapportering

Vælger man en revisorgodkendt ESG-platform får man et setup, hvori man kan automatisere dele af rapporteringen. Her varetager leverandøren af platformen de opgaver, der knytter sig til at matche lovgivning og krav i regnskabsloven med data og output, ligesom leverandøren sikrer revisorgodkendelse af processerne.

Det fritager jeres virksomhed for selv at udvikle et kvalitetssikret framework, fordi jeres revisor kan stole på de processer, beregningsmetoder, emissionsfaktorer og andre værktøjer, der er anvendt til at udforme den rapportering, som i sidste ende skal revisorgodkendes.

Jeres resultat er bedre datakvalitet, mere tryghed, når bæredygtighedsdata bruges i en kommerciel kontekst, plus forhåbentlig en mindre regning på revision. Samtidig effektiviserer platformen jeres eget interne arbejde med årsrapporten.

Med det revisorgodkendte ESG-format får I mulighed for at bakke den tidligere bløde CSR-fortælling op med et stærkt datagrundlag, hvilket også er et lovkrav, hvis man som virksomhed er omfattet af CSRD. Det styrker jeres position, når stakeholders, investorer, kunder og andre aktører læser med i jeres årsrapport.

Vilde Blomster

ESG-agendaen udfordrer den klassiske systemforståelse

ESG og bæredygtighed forandrer forståelser af strategi, produkter og arbejdsgange, og stiller nye krav til virksomheders evne til at dokumentere og udveksle data på tværs af forretning og værdikæde. Og særligt de nye krav til ESG-data sætter klassiske systemforståelser i virksomhederne under pres. Det sker primært af tre grunde:

  1. Fordi ESG-data strækker sig tværs af kernesystemer. Det udfordrer organisationens dataforståelse og dens evne til at håndtere og udveksle data. Samtidig strækker ESG-dataene sig på tværs af værdikæden, hvilket både stiller krav til ekstern dataudveksling og skaber en ny afhængighed af leverandørers samarbejdsvillighed.

  2. Fordi dataene skal matche standarder i både lovgivning og kundekrav, som er under hastig udvikling. Det gør evnen til at arbejde fleksibelt med datamodeller definerende for både produkt og forretning.

  3. Fordi ESG-data er kapital. Det skal kunne udstilles og udveksles i realtid på efterspørgsel af kunder, marked, samarbejdspartnere og lovgivere.

Derfor bliver de datakrav, som ESG bringer ind i forretningen på mange måder definerende for forretningens strategiske udviklingsmuligheder.

Klappir - en markedsledende ESG-platform

I Combine er vi partner på ESG-platformen Klappir, som er en markedsledende ESG-platform med kunder i 40 forskellige lande på tværs af sektorer.

Læs om Klappir

Relateret