Fra tekstilvirksomhed til teknologivirksomhed

Combine For Contrast 3

Strategisk digitalisering er grundlag i ambitiøs transformationsproces

Contrast Company er førende inden for udvikling, design og produktion af licens-, non-licens- og private label-tekstiler til det europæiske marked. Som led i en ny ambitiøs, strategisk retning har virksomheden iværksat en omfattende omstilling, hvor en ny og markant tech-profil skaber grundlag for fremtidens forretning.

Combine For Contrast 4

Gentænkning af forretningsgrundlag

Contrast Company befinder sig i omfattende transformationsproces, hvor virksomheden omstilles fra klassisk tekstilvirksomhed til teknologivirksomhed i tekstilbranchen.

En så omfattende transformation kalder på grundlæggende gentænkning af forretning, systemer og processer – og ikke mindst af den data- og systemarkitektur, som skal udgøre fundamentet i den nye forretning.

I den proces indgår Combine som arkitekt på systemarkitektur, som implementeringspartner på flere af de platforme, som skal sikre transformationsprocessens succes, og som fagligt bindeled mellem de eksterne partnere i projektet.

Combine For Contrast 1

Fra vision til eksekvering

Contrast består af tre meget forskellige forretningsområder, hvilket tidligere har resulteret i stor kompleksitet i struktur og arbejdsgange, håndholdte og ukoordinerede processer og en uens datakvalitet.

For at imødegå de udfordringer er der lavet en kortlægning af processer omkring salg, indkøb, ordrer, design og produktudvikling, og en optegning af en ny forretning, som tager højde for data, sammenhæng og kvalitet på tværs af forretning, organisation og systemer.

Optegningen danner grundlag for design af flows og automatiseringer og fungerer samtidig som styringsredskab i implementeringsfasen.

 

Combine Møde 3352 Web

Modulær systemarkitektur som fundament for ny profil

En modulær systemarkitektur udgør skelettet i en ny databaseret forretningsmodel, hvor processer, arbejdsgange og produkter digitaliseres. Her håndteres data i dedikerede platforme, som efterfølgende forbindes gennem et dataudvekslingslag.

Systemarkitekturen er udviklet med henblik på at sikre sammenhæng og kvalitet i data på tværs af forretning, marked og organisation. Den består af en række kernesystemer, som trækker og udveksler relevant data, bl.a.:

  • En PIM-platform, hvor produktdata om 10.000 produkter opbevares og håndteres
  • En CRM-platform, hvorigennem salg- og marketingaktiviteter styres
  • En ERP-platform, hvorfra ordrestyring, indkøb og lagerstyring administreres
  • En CPQ-platform, som håndterer tilbudsgivning
  • En platform til dataanalyse på tværs af hele forretningens datagrundlag

Præmissen for arkitekturen er enkel. Data kan opdateres flere steder, men kan kun ejes af én platform. I praksis betyder det, at data kan indtastes i forskellige systemer, men at dataene via API’er og integrationer automatisk oprettes i det system, som ejer dataene.

Opgør med tunge, ineffektive processer

Den nye arkitektur er et opgør med isolerede salgsprocesser og tung og unødvendig administration af produktoprettelser.

I den nye struktur er der let adgang til tidligere solgte produkter, hurtig genbestilling og konfigurationer af standardvarer. Det reducerer antallet af designopgaver og giver færre håndholdte processer i produktoprettelse og ordrebehandling. Samtidig giver strukturen mulighed for bedre overblik og analyse på produkter og salg.

- og det er netop i den tilgang at transformationen fra tekstilvirksomhed til teknologivirksomhed manifesterer sig.

Vil du vide mere om datastrategi og systemimplementering?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Christian Hjulmand

Partner og seniorkonsulent
+45 2834 3384
ch@combine.dk