Systemarkitektur

Struktur og kvalitet i stamdata er afgørende for virksomhedens konkurrencekraft og dens evne til omstilling og udvikling. Og skal I lykkes med data, kræver det den rette systemarkitektur.

To vindmøller i tusmørke
Mennesker i dialog ved et bord med computer

Systemarkitektur skal matche forretningens behov

Virksomhedens kommercielle evne afhænger af en stærk systemarkitektur. Af en arkitektur, hvor de enkelte datatyper håndteres korrekt og effektivt og samtidig kan udveksles gnidningsfrit på tværs af organisation og marked.

I Combine udvikler vi modulær systemarkitektur, hvor platforme og systemer forbindes på tværs. Det sikrer kvalitet og sammenhæng i de enkelte datatyper, og at virksomheden hurtigt kan omstille sig til nye krav, forventninger og lovgivning.

To mennesker i dialog ved bord

Fleksibel og kommercielt orienteret systemarkitektur

Dedikerede systemer som PIM, ERP, CRM og SCM har hver især en indbygget anerkendelse af netop deres datas karakteristika og anvendelse. Derfor giver den type systemer oftest det bedste udgangspunkt for at lykkes med strategiske mål.

For at dataene kan skabe værdi på tværs af organisationen og mod markedet, skal systemerne kunne udveksle data.

Med en modulær arkitektur skaber vi en systemarkitektur, som har datakvalitet og -anvendelse i centrum. Det gør vi ved at sikre, at data er placeret i de rette platforme, og at de forbindes på en måde, som sikrer smidig dataudveksling - både internt i organisationen og mod markedet. 

Ofte er det vores anbefaling at implementere et data fabric-lag i systemarkitekturen, som kan organisere, kategorisere, synkronisere og berige data på tværs af forretningens områder - fx data fra ERP, CRM og e-handel.

Sådan et lag skaber struktur og kvalitet, og sikrer samtidig, at dataene kan distribueres gnidningsfrit, uafhængigt og uden tilpasninger mellem de forskellige platforme.

Udover sikring af datakvalitet og -flow er en stor kvalitet ved data fabric-laget, at den ensrettede data kan danne empirisk grundlag for både analyser og strategiske beslutninger om forretningsudvikling.

Fordele ved en modulær systemarkitektur

En modulær systemarkitektur styrker jeres evne til omstilling, udvikling og innovation og giver jer samtidig en række driftsmæssige fordele.
Kvinde med høretelefoner arbejder ved bærbar computer

Nem implementering af nye initiativer

Med en modulær arkitektur kan I implementere nye integrationer, datakilder og services uden det får indflydelse på den samlede it-arkitektur.

Mand koder på storskærm

Smidigt systemsskifte

I en modulær arkitektur er det nemt at lave systemskifte, når forretningen får nye behov.

Getty Images 2Xymuctuilc Unsplash

Nyeste teknologi

Med specialiserede platforme får I applikationer baseret på nyeste teknologi.

Kontakt

Skal vi hjælpe med udvikling af systemarkitektur?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk