Systemarkitektur

Datastruktur og -kvalitet er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne og mulighed for omstilling og udvikling. Og skal I lykkes med datastrategi, kræver det den rette systemarkitektur.

To vindmøller i tusmørke
Mennesker i dialog ved et bord med computer Hænder Holder Mobiltelefon

Systemarkitektur skal matche forretningens behov

Virksomhedens kommercielle evne afhænger af en stærk systemarkitektur. Af en datastruktur, hvor de enkelte datatyper håndteres korrekt og effektivt og samtidig kan udveksles gnidningsfrit på tværs af organisation og marked.

I Combine udvikler og implementerer vi modulær systemarkitektur, hvor platforme og systemer forbindes på tværs. Det sikrer kvalitet og datastruktur på tværs af de enkelte datatyper, og at virksomheden hurtigt kan omstille sig til nye krav, forventninger og lovgivning.

To mennesker i dialog ved bord

Fleksibel og kommercielt orienteret datastruktur

Dedikerede systemer som PIM, ERP, CRM og SCM har hver især en indbygget anerkendelse af netop deres datas karakteristika og anvendelse. Derfor giver dedikerede systemer organisationen det bedste udgangspunkt for at kunne lykkes med effektivitet, kvalitet og udvikling.

For at dataene kan skabe værdi på tværs af organisationen og mod markedet, skal systemerne struktureres, så de kan udveksle data. Med en modulær systemarkitektur skaber vi en dataarkitektur, som har datakvalitet og -anvendelse i centrum. Det gør vi ved at sikre, at data er placeret i de rette platforme, og at de forbindes på en måde, som sikrer smidig dataudveksling - både internt i organisationen og mod markedet.  

Læs om datastrategi

Hænder Skriver På Computer

Systemarkitektur bygget som Best-of-Breed

Ofte er det vores anbefaling at implementere et dataudvekslingslag i systemarkitekturen, som kan organisere, kategorisere, synkronisere og berige data på tværs af forretningens områder - f.eks. data fra ERP, CRM og e-handel. 

Sådan et lag skaber datastruktur og sikrer samtidig kvalitet, når dataene distribueres gnidningsfrit, uafhængigt og uden tilpasninger mellem de forskellige platforme. Udover sikring af datakvalitet og -flow er en stor fordel ved dataudvekslingslaget, at den ensrettede data kan danne empirisk grundlag for både analyser og strategiske beslutninger om forretningen. 

Læs om forretningsanalyse

Styrk jeres data governance med modulær systemarkitektur

En modulær systemarkitektur styrker jeres muligheder for at arbejde struktureret med data governance og forbedrer jeres evne til omstilling, udvikling og innovation. Samtidig følger en række driftsmæssige fordele ved en stærk datastruktur.
Kvinde med høretelefoner arbejder ved bærbar computer

Datastruktur i modulær systemarkitektur

Med en modulær dataarkitektur kan I implementere nye integrationer, datakilder og services uden det får indflydelse på den samlede it-arkitektur.

Mand koder på storskærm

Smidig datastyring og skift af systemer

I en modulær systemarkitektur er det nemt at lave systemskifte uden at gå på kompromis med den samlede datastyring og datastruktur, når forretningen får nye behov.

Getty Images 2Xymuctuilc Unsplash

Systemarkitektur realiserer digital innovation

Med en stærk systemarkitektur og data governance får I adgang til at arbejde innovativt med digitale platforme baseret på nyeste teknologi.

Kontakt

Skal vi hjælpe med udvikling af jeres systemarkitektur?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk