Produktdata (PIM)

Opdateret produktdata er forretningskritisk. Med en PIM-platform kan I samle og administrere jeres produktdata ét sted. Platformen sikrer kvalitet i markedsrettede aktiviteter og styrker jeres evne til hurtig omstilling til nye krav. Samtidig effektiviserer platformen organisationens interne processer.

Victor 2Pjmdigk9ea Unsplash
To kvinder sidder sammen foran computerskærm

Digitalisering af data og processer

Produktdata er et konkurrenceparameter. I fremstillingsvirksomheder er produktdata afgørende i forhold til udvikling, certificeringer og bæredygtighed, mens store produkt-flows i handelsvirksomheder stiller høje krav til datakvalitet i blandt andet varebeskrivelser, datablade og i forhold til sporbarhed. Derfor er forretningens evne til at håndtere, udstille og distribuere produktdata afgørende.

Med et PIM-system samler og digitaliserer vi processer og data om produkter ét sted. Det giver jer et stærkt redskab til håndtering og udveksling af produktdata i realtid på tværs af organisation, marked og værdikæde.

Logistik

Hvad er et PIM-system?

Et PIM-system er en digital platform, som bruges til at samle og opbevare produktdata.

Kongstanken bag PIM-systemet er, at al produktdata samles, administreres og opdateres ét sted. Det sikrer, at både medarbejdere og systemer har adgang til - og anvender - de korrekte produktinformationer.

I PIM-systemet kan I administrere forskellige typer af data, bl.a.:

 • Grundlæggende produktdata
 • Tekniske specifikationer
 • Digitale filer
 • Marketingsdata 
 • Salgsinformationer 
 • Sprogversioneringer 
 • Designspecifikationer
 • Leverandørdata

Med et PIM-system samler og digitaliserer vi processer og data om produkter ét sted

Ivan Shimko Tcp2k2sypfg Unsplash

Sporbarhed og digitalt produktpas

Ny lovgivning skærper krav til kvalitet og udveksling af produktdata. Med en PIM-platform får I et stærkt fundament til at samle og administrere den data, som I bl.a. skal bruge i det digitale produktpas. PIM-systemet kan nemt forbindes til andre systemer, hvilket gør det nemt for jer at dele og udstille jeres produktdata.

Mennesker kigger på deres mobiltelefoner

Automatisk opdatering i markedsrettede aktiviteter

PIM-systemet kan præsentere og distribuere produktdata til websites, apps, interne og eksterne systemer, fysiske brochurer og kundeportaler. Det sikrer ens – og altid opdaterede – digitale platforme og hurtigere time-to-market.

Hænder Skriver På Tastatur

Effektivisering af interne processer

Et PIM-system giver jer bedre kvalitet og kontrol, ligesom ensretning af data i systemet betyder, at antallet af arbejdsgange reduceres på tværs af organisationen.

To Personer I Samtale

Sådan gør vi

Hos os handler data grundlæggende om forretning. Derfor forstår og arbejder vi med data og datastyring som en forretningsdisciplin, ikke som et IT-implementeringsprojekt. Med det udgangspunkt hjælper vi jer med at afdække, hvordan en PIM-platform kan skabe værdi hos jer.

I den proces arbejder vi med følgende afklaringer:

 • Hvordan kan PIM skabe værdi i og på tværs af jeres forretning?
 • Hvordan passer platformen til jeres forretningsmodel og processer?
 • Hvordan skal samspillet skal være mellem PIM og jeres eksisterende systemer (ERP, CMS mv.)?
 • Hvordan kan der laves integration mellem PIM og jeres nuværende struktur?
 • Hvordan gør vi organisationen klar til PIM?

På baggrund af indsigten implementerer vi PIM-systemet, så det matcher jeres forretning, teknologi og organisatoriske behov.

Kontakt

Skal vi hjælpe med PIM-implementering?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk