Dataanalyse og datastrategi

Engang var data et hjørne i virksomheders drift. I dag er data afgørende for at lykkes. Kommerciel udvikling, effektivisering, automatisering og dokumentation afhænger af data. Derfor er en datastrategi nødvendig, hvis I vil sikre et stærkt afsæt for virksomhedens drift og udvikling.

Bro I Solopgang
Hannes Egler Nt4k2jdtwtq Unsplash To kvinder sidder sammen foran computerskærm

Datastrategi er den nye IT-strategi

Digitalisering handler ikke om IT internt i virksomheden, men om evnen til gnidningsfrit at kunne tilpasse sig omverdenens krav og forventninger. Den opgave kan en IT-strategi ikke løfte, fordi sammenhænge i data og datastruktur på tværs af virksomheden ofte bliver overset.

Derfor skal I arbejde med en datastrategi og -tilgang, som kan imødekomme markedsdynamikker og udvikling i virksomhedens værdikæde. Når I starter med en datastrategi, får I styr på fundamentet for at arbejde strategisk med digitalisering.

Combine Møde 3332 Web

Datastrategi er fundament i forretningskritiske processer

Når virksomheder oplever udfordringer med ineffektivitet, dokumentation, sporbarhed og begrænsede muligheder for forretningsudvikling hænger det ofte sammen med måden, hvorpå forretning og organisation forstår og arbejder med data. De udfordringer kan en datastrategi dæmme op for.

Med en datastrategi får I et strategisk arbejdsredskab, som sikrer kvalitet og smidig dataudveksling på tværs af marked og organisation. Og med evnen til hurtig omstilling følger robusthed overfor nye krav og forventninger f.eks. i forbindelse med bæredygtighed og ESG. Samtidig er en datastrategi et stærkt styringsværktøj, når interne processer skal optimeres og automatiseres. 

Læs om datastrategi og ESG-data

Vi hjælper med dataanalyse og implementering af datastrategi

Hos Combine handler datastrategi om stamdata og forretning. Derfor forstår og arbejder vi med datastrategi og -styring som en forretningsdisciplin – ikke som et IT-projekt eller en IT-strategi. Med det udgangspunkt hjælper vi med at udvikle en datastrategi, som rummer forretning, marked og organisation.
Combine Jan 2024 1813

Dataanalyse og udvikling af strategi

Med en dataanalyse skaber vi overblik over jeres data og systemlandskab. Det giver et kvalificeret fundament for beslutninger om data og systemarkitektur.

Men udgangspunkt i analysen hjælper vi med udvikling af en datastrategi, som gennem principbeslutninger og datamodeller kan danne ramme for en struktureret dataanvendelse i og på tværs af virksomheden.

Læs mere om systemarkitektur

To hænder holder om mobiltelefon med bærbar computer i baggrunden

Implementering af datastrategi

Nogle data er lokale, mens andre datatyper er tværgående og har stor indflydelse på, hvordan opgaver løftes på tværs af forretningens områder, f.eks. i produktion, salg og økonomi. 

For at opnå succes med en datastrategi kræver det sammenhæng i data på tværs af organisationen. Derfor understøtter vi ledelsen i at drive forandringsprocessen, når strategien skal implementeres i organisationens daglige opgaver og processer.

Kvinde Skriver Noter I Samtale Med Mand

Forankring af datastrategi i organisationen

En datastrategi kræver involvering og onboarding af organisationen, hvis den skal lykkes. Derfor er ledelse af digitale forandringer en afgørende komponent, når I skal arbejde med virksomhedens datastrategi.

Alle organisationens medarbejdere skal forstå hvorfor og hvordan, de skal indgå og bidrage. 

Derfor er det vigtigt at involvere jeres medarbejdere tidligt i processen. Tidlig inddragelse skaber et fælles forståelsesgrundlag og sprog, der giver værdifuld indsigt til dataanalysen og udvikling af datastrategien. Det baner vejen for en kultur, som tager aktivt ejerskab i forandringen.

Værdiskabelse med dataanalyse og -strategi

Med en dataanalyse og datastrategi kan I skabe sammenhæng og ensartethed i data og systemer. Det har en række fordele:
Marcin Jozwiak Gfcfpqa6lvi Unsplash

Datastrategi sikrer hurtig omstilling

Dataanalyse, struktur og forståelse sikrer, at virksomheden hurtigt kan omstille sig til nye krav og forventninger f.eks. i forbindelse med ESG-dokumentation og sporbarhed.

Hånd holder kuglepen

Datastrategi reducerer fejl

En dataanalyse bidrager til at fastsætte en struktureret tilgang til data, som med rette datastrategi reducerer fejl, mangler og uhensigtsmæssige arbejdsgange.

Getty Images 2Xymuctuilc Unsplash

Datastrategi muliggør digital innovation

En stærk datastrategi skaber afsæt for ny digital forretning og innovation, f.eks. gennem brug af AI og automatisering.

Kontakt

Skal vi hjælpe med udvikling og implementering af jeres datastrategi?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk