Datastrategi

Engang var data et hjørne i virksomheders drift. I dag er data afgørende for at lykkes. For kommerciel udvikling, effektivisering, automatisering og dokumentation afhænger af data. Derfor er en datastrategi nødvendig, hvis I vil sikre et stærkt afsæt for virksomhedens drift og udvikling.

Bro I Solopgang
Combine Møde 3332 Web

Data er fundament i forretningskritiske processer

Når virksomheder oplever udfordringer med ineffektivitet, dokumentation, sporbarhed og begrænsede muligheder for forretningsudvikling hænger det ofte sammen med måden, hvorpå forretning og organisation forstår og arbejder med data. De udfordringer kan en datastrategi dæmme op for.

Med en datastrategi får I et strategisk arbejdsredskab, som sikrer kvalitet og smidig dataudveksling på tværs af marked og organisation. Og med evnen til hurtig omstilling følger robusthed overfor nye krav og forventninger fx i forbindelse med bæredygtighed. Samtidig er en datastrategi et stærkt styringsværktøj, når interne processer skal optimeres og automatiseres. 

Sådan hjælper vi

Hos os handler stamdata og datastrategi om forretning. Derfor forstår og arbejder vi med datastrategi og -styring som en forretningsdisciplin, ikke som et IT-implementeringsprojekt. Med det udgangspunkt hjælper vi med at udvikle en datastrategi, som rummer forretning, marked og organisation.

Forretningsudvikler Skriver På Board

Datastrategi

Vi hjælper med udvikling af en datastrategi, som gennem principbeslutninger og datamodeller kan danne ramme for en struktureret dataanvendelse i og på tværs af virksomheden.

To Mennesker Taler Foran En Tavle

Dataanalyse

Med en dataanalyse skaber vi overblik over jeres data og systemlandskab. Det giver jer et kvalificeret fundament for beslutninger om data-governance og systemarkitektur.

To hænder holder om mobiltelefon med bærbar computer i baggrunden

Kommercialisering af stamdata

Med fokus på forretning og marked hjælper vi med at kommercialisere jeres data. Det kan fx være i nye digitale kanaler eller som del af et nyt marked.

Marcos Luiz Photograph R6xx6fnvpt8 Unsplash

Implementering af digital forandring

Vi understøtter ledelsen i at drive den digitale forandringsproces, når datastrategien skal implementeres i organisationens daglige opgaver og processer.

Hænder På Computertastatur

Hvad er stamdata?

Nogle data er lokale. De bruges og behandles lokalt i en afdeling eller blandt en mindre gruppe af medarbejdere. Andre datatyper er tværgående og har stor indflydelse på, hvordan opgaver løftes på tværs af forretningens områder fx i produktion, salg og økonomi.

De data, som går på tværs af forretningen, kalder man stamdata eller master data. Det kan være data, som håndteres i forbindelse med både kundeservice, produktion, logistik og leverandører. Stamdata er altså den type data, der typisk ligger i forskellige systemer som ERP, PIM, SharePoint, Excel og kundeserviceløsninger – eller behandles i særskilte systemer på tværs af afdelinger.

Hænder Rækker Ud Mod Rude

Ingen AI uden struktur i stamdata

AI er et område, som inden for kort tid har skabt store forandringer i præmisser på tværs af markeder. Men AI kræver, at man har adgang til og kan levere data i høj kvalitet.

Det stiller krav til forståelse af dataene og deres anvendelse, til sammenhængen mellem IT-systemer og til evnen til at udstille dataene i det rette format. Derfor skal I have styr på jeres datamodel og systemarkitektur, før I for alvor kan give jer i kast med AI-initiativer.

Hånd Skriver Note

Forankring af datastrategi i organisationen

En datastrategi kræver involvering og onboarding af organisationen, hvis den skal lykkes. Derfor er ledelse af digitale forandringer en afgørende komponent, når I skal arbejde strategisk med virksomhedens data. For alle organisationens medarbejdere skal forstå hvorfor og hvordan, de skal indgå og bidrage.

Derfor er det vigtigt at involvere jeres medarbejdere tidligt i processen. Tidlig inddragelse giver værdifuld indsigt til strategiarbejdet og skaber et fælles forståelsesgrundlag og sprog. Det baner vejen for en kultur, som tager aktivt ejerskab i forandringen.

Værdiskabelse med datastrategi

Med en datastrategi kan I skabe sammenhæng og ensartethed i data og systemer. Det har en række fordele:
Marcin Jozwiak Gfcfpqa6lvi Unsplash

Hurtig omstilling

Datastruktur og -forståelse sikrer, at virksomheden hurtigt kan omstille sig til nye krav og forventninger fx i forbindelse med ESG-dokumentation og sporbarhed.

Hånd holder kuglepen

Reduktion af fejl

En struktureret tilgang til data reducerer fejl, mangler og uhensigtsmæssige arbejdsgange.

Getty Images 2Xymuctuilc Unsplash

AI og digital innovation

En stærk datakvalitet og -struktur skaber afsæt for ny digital forretning og innovation fx gennem brug af AI.

Kontakt

Skal vi hjælpe med datastrategi?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk