Combines klimaaftryk

Francesco Gallarotti Ruqhpukrn7c Unsplash

Vi har alle et ansvar

Vi har alle et ansvar for klodens tilstand. Privatpersoner, virksomheder og brancher.

I dag står it-branchen for ca. 2 % af den samlede globale CO2-udledning. Og i 2040 forventer man, at den andel er vokset til 15 % grundet den stigende digitalisering og det stigende dataforbrug.

Så selvom digitalisering og digitale løsninger er svaret på en række klimamæssige udfordringer, så bidrager it-branchen desværre også til problemet. Det kalder på både smarte og grønne it-løsninger og på klimavenlige måder at drifte hosting og data på.  

I Combine er vi bevidste om både branchens og vores eget ansvar. Derfor måler vi på det aftryk, vi selv sætter på vores omgivelser. Og beregningerne viser, at selvom vi er i gang med forskellige CO2-reducerende tiltag, så er vi stadig langt fra i mål. For vores klimaaftryk er højere, end vi kunne ønske.

Derfor har vi defineret en række initiativer, som over de næste år skal hjælpe os med at reducere vores CO2-udledning.

CO2 Udledning

Nøgletal 2022

2022 er det første år, vi har beregnet vores klimaaftryk for. Og som det fremgår af grafikkerne, har vi en relativt højt CO2-udledning – både samlet i virksomheden og pr. medarbejder.

Størstedelen af vores udledninger relaterer sig til transport i bil, it og fødevarer. Derfor er netop de områder også særlige indsatsområder hos os i 2023.

Fordeling
Initiativer2023

Initiativer i 2023

For at reducere vores klimabelastning og CO2-udledning iværksætter vi i 2023 en række initiativer:

  • Vi konverterer vores firmabiler til el og tilbyder en arbejdsgiverbetalt cykelordning

  • Vi sætter fokus på grønne it- og hostingleverandører - bl.a. gennem indkøb af brands med lang levetid og valg af hosting-partnere, som har fokus på grøn energi

  • Vi justerer vores frokostordning til delvist vegetarisk og stiller skarpt på at reducere vores madspild
Vindmølle i solopgang

Klimaaftryk i digitale løsninger

Vi er optagede af at udvikle de gode og mindst CO2-udledende digitale løsninger.

Det betyder, at vi bl.a. har fokus på at optimere og minimere brugen af ekstern kode, og at vi arbejder med lazy loading og billedstørrelser tilpasset forskellige devices. Det er initiativer, som både øger performance og mindsker løsningens CO2-aftryk. 

Et godt digitalt design kan også være med til at minimere CO2-udledning i en digital løsning. For et simpelt og effektivt flow minimerer behovet for både manuelle arbejdsgange og load af unødvendige sider og dataoverførsler, som normalt er store CO2-drivere.

Den digitale løsnings levetid er afgørende for dens samlede livscyklus CO2-aftryk. Derfor bestræber vi os altid på at udvikle fremtidssikre, skalerbare og modulære løsninger. Levetiden forlænges ved at gøre de enkelte komponenter uafhængige af hinanden og ved at sikre så stor fleksibilitet i løsningen, at den løbende kan opdateres og udvikles, uden at skulle udskiftes.

Hosting er også en væsentlig faktor for løsningens CO2-aftryk. Vi skalerer server-ressourcerne (RAM, CPU og energiforbrug) efter behov, og vores hosting-partnere anvender 100% grøn energi i deres datacentre. Ved hosting i Microsoft Azure genanvendes 80% af spildenergien fx til opvarmning. Alle deres datacentre forventes at være zero-waste certificerede i 2030.

Sådan beregner vi vores klimaaftryk

Vores klimaregnskab er baseret på Klimakompasset, som er en webbaseret CO2-beregner, som er udviklet af Erhvervsstyrelsen.

Klimakompasset giver os mulighed for at:

  • Udregne den direkte CO2-udledning, som kommer fra vores egne aktiviteter, fx transport og forbrug af olie og gas

  • Udregne den indirekte CO2-udledning, som finder sted hos energi- og underleverandører og kunder i værdikæden, fx ved elforbrug, indkøb samt ved salg, brug og bortskaffelse af virksomhedens produkter

  • Identificere klimaeffekten af forskellige CO2-reducerende tiltag

Klimakompasset giver ikke en verificeret opgørelse af vores klimaaftryk. Vi anser det dog som et stærkt styringsværktøj. Derfor tager vores arbejde med klimaaftryk og bæredygtighed udgangspunkt i beregningerne fra Klimakompasset.

Kontakt

Vil du vide mere?

e.Image.Name
Lars Bojer Kanstrup

Partner, rådgiver og CEO
+45 2634 3195
lbk@combine.dk

e.Image.Name
Emil Bonnerup

Partner og senior datakonsulent
+45 2894 8206
eb@combine.dk