Combines klimaaftryk

Francesco Gallarotti Ruqhpukrn7c Unsplash

Vi har alle et ansvar

Vi har alle et ansvar for klodens tilstand. Privatpersoner, virksomheder og brancher.

I dag står it-branchen for ca. 2 % af den samlede globale CO2-udledning. Og i 2040 forventer man, at den andel er vokset til 15 % grundet den stigende digitalisering og det stigende dataforbrug.

Så selvom digitalisering og digitale løsninger er svaret på en række klimamæssige udfordringer, så bidrager it-branchen desværre også til problemet. Det kalder på både smarte og grønne it-løsninger og på klimavenlige måder at drifte hosting og data på.  

I Combine er vi bevidste om både branchens og vores eget ansvar. Derfor måler vi på det aftryk, vi selv sætter på vores omgivelser. Og beregningerne viser, at selvom vi er i gang med forskellige CO2-reducerende tiltag, så er vi stadig langt fra i mål. For vores klimaaftryk er højere, end vi kunne ønske.

Derfor har vi defineret en række initiativer, som over de næste år skal hjælpe os med at reducere vores CO2-udledning.

Sådan beregner vi vores klimaaftryk

Vores klimaregnskab er baseret på Klimakompasset, som er en webbaseret CO2-beregner, som er udviklet af Erhvervsstyrelsen.

Klimakompasset giver os mulighed for at:

  • Udregne den direkte CO2-udledning, som kommer fra vores egne aktiviteter, fx transport og forbrug af olie og gas
  • Udregne den indirekte CO2-udledning, som finder sted hos energi- og underleverandører og kunder i værdikæden, fx ved elforbrug, indkøb samt ved salg, brug og bortskaffelse af virksomhedens produkter
  • Identificere klimaeffekten af forskellige CO2-reducerende tiltag

Klimakompasset giver ikke en verificeret opgørelse af vores klimaaftryk. Vi anser det dog som et stærkt styringsværktøj. Derfor tager vores arbejde med klimaaftryk og bæredygtighed udgangspunkt i beregningerne fra Klimakompasset.

Kontakt

Vil du vide mere?

e.Image.Name
Lars Bojer Kanstrup

Rådgiver, CEO og partner
+45 2634 3195
lbk@combine.dk

e.Image.Name
Emil Bonnerup

Strategisk designer og partner
+45 2894 8206
eb@combine.dk