TV 2

Nyt koncernunivers skaber fleksibilitet for TV 2

LØSNINGEN INDEHOLDER

Umbraco / Integration / API / Frontend

TV2 Case Dell XPS Mockup2

Combine har for TV 2 bygget et koncernwebsite og univers målrettet interne og eksterne interessenter, der, ud over det almindelige TV 2-publikum, også indeholder interne og eksterne journalister, der beskæftiger sig med TV 2s indhold og programmer.

Case TV2 Billede01
UDFORDRINGEN

Fra besværlige arbejdsgange til automatisering 

Hos TV 2 skaber et korps af journalister og kommunikationsfolk løbende en stor mængde indhold til og om mediehusets egne aktiviteter, f.eks. tv-programmer, events og digitale tiltag. Dette indhold publiceres på TV 2s koncernsitet, omtv2.tv2.dk. Samtidig er der mange eksterne journalister fra dagblade og andre medier, som døgnet rundt har brug for adgang til dette materiale, tekst, billeder, tv-oversigter osv. Løsningen giver eksterne interessenter mulighed for at forespørge login-rettigheder til ikke-offentligt materiale, f.eks. kan anmeldere få adgang til afsnit af serier, der ikke har været vist endnu. Platformen er således en central del af kommunikationen med eksterne interessenter og journalister.  

Derudover indeholder løsningen et større antal selvstændige koncernsites, f.eks. til Seernes redaktør (sr.tv2.dk) og eksterne produktionsselskaber (producent.tv2.dk) – og samtidigt et behov for at kunne oprette nye sites løbende uden at skulle designe og udvikle nye moduler. Alt dette har Combine i samarbejde med TV 2 favnet i løsningen.

“TV 2s webløsning er et stærkt eksempel på, hvordan både Combine og TV 2 formår at udnytte rigtig mange af Umbraco's styrker optimalt. Løsningen demonstrerer brug af både Umbraco's baseline-teknologi, Umbraco Cloud, avanceret brugerstyring, integrationsmuligheder samt stor fleksibilitet for redaktørerne. Alt i alt ser vi løsningen som et perfekt fit til Umbraco med fleksibiliteten i højsædet.”
Jacob Midtgaard-Olesen CTO, Umbraco
Case TV2 Billede02
Foto: TV2
LØSNINGEN

Nem og hurtig distribution af indhold 

Løsningen til ”Om TV 2” løser forskellige praktiske udfordringer, f.eks. sker opdatering af tv-guiden automatisk, via en integration til TV 2s interne systemer, der dermed sparer vedligehold og giver øget effektivitet. Derudover genereres en visning af ændringer i programinformationen og sendetider løbende og automatisk for at give eksterne journalister, der besøger pressesitet, et nemt og opdateret overblik – uden at dette kræver manuelt vedligehold. 

For at reducere omkostninger til vedligehold af TV 2s mange koncernsites har Combine leveret en løsning baseret på Umbraco's baseline-teknologi baseret på Umbraco Cloud. Ved brug af baseline-teknologien benytter TV 2s koncernsites den samme grundlæggende funktionalitet og design. Med andre ord er der kun én kodebase, hvilket gør, at alt vedligehold kun skal udføres én gang. Samtidig udnyttes en række fordele ved Umbraco Cloud såsom automatisk opdaterede patches og sikkerhedscertifikater. Dette er en stor økonomisk og ressourcemæssig gevinst, når man, som TV 2, driver mange selvstændige sites. Desuden gør baseline-teknologien det muligt for TV 2 at oprette nye sites uden at dette kræver yderligere udgifter til udvikling af disse ud over opbygningen af sitet. En helt central og relevant løsning for virksomheder som TV 2, der stiller store krav til fleksibilitet, standardisering og hyppig indholdsproduktion.

Med disse løsninger har TV 2 således opnået mindre manuelt arbejde, mindre vedligehold og større autonomi ved oprettelse af nye koncernsites, samtidig med at behovet for eksterne leverandører minimeres og fokus dermed er på at udvikle løsningen frem for løbende vedligehold.

Case TV2 Billede03
TEknisk Setup

Automatisk opdatering og vedligehold

Når man skal migrere et så stort univers, som i dette tilfælde, er det nødvendigt at tænke smart ift. på den ene side at skabe et nyt univers, men samtidig bevare det tidligere producerede indhold fra det gamle CMS. Derfor byggede Combine en migreringsmotor, der samtidig med migreringen af 6.500 artikler samt tilføjelsen af nye tags mm., sikrede bevaring af SEO-værdien og genoprettelse af gamle links, så brugeroplevelsen fortsat er i top. Alt dette med meget få manuelle ressourcer.

"Om TV 2”-løsningen har desuden elementer, der har krævet dybdegående integration med 3. partssystemer. Blandt andet er der bygget integrationer til en central billeddatabase, programguiden, e-mail-platforme mv. Alle opdateres nu konstant og automatisk i løsningen, så f.eks. information om ændringer i fotorettigheder og i sendefladen sker alle relevante steder.

Case TV2 Billede04
Resultatet

Fremtidigt samarbejde og udvikling

Når der udvikles ny funktionalitet til et af TV 2s koncernsites, bliver denne funktionalitet automatisk tilgængelig på alle de øvrige sites, der bygger på baseline-teknologien, hvilket reducerer omkostninger og vedligehold på tværs af disse sites. 

Samtidig kan alle redaktører, der kender opbygningen af blot én af siderne, nemt redigere i de øvrige, da de alle benytter den samme opsætning i Umbraco. Og med få klik på den nye Umbraco-portal kan brugerne, nemt og hurtigt, sætte et nyt site op til aktuelle temaer som folketingsvalg eller store sportsbegivenheder.  

Dermed kan TV 2 løbende udskifte de gamle koncernsites til den nye opdaterede baseline. Altså sikres vedligehold fra centralt hold og på mange løsninger samtidig. Det gør TV 2 fremover uafhængig af ekstern hjælp til at dække behovet for at oprette nye sites. Det er en stor fordel at tage udgangspunkt i en Umbraco Cloud baseline-løsning og sparer dermed TV 2 både tid og penge.  

Combines løsning for TV 2 giver samtidig redaktører, administratorer såvel som eksterne journalister et stærkt værktøj at arbejde med - og dermed en central kanal som grundlag for samarbejdet. 

Andre cases