Sol og Strand

Ny digital platform vinder markedsandele i dansk turisme

LØSNINGEN INDEHOLDER

Azure, UX, UI og design, Integration, Umbraco, Ucommerce, data og modernisering

SOS Img 01 Alt

Sol og Strand Feriehusudlejning har igangsat en omfattende digital opgradering på tværs af alle platforme og kanaler med sigtet om at vinde yderligere markedsandele fra både direkte konkurrenter samt internationale portaler. Combine blev valgt som partner til at udvikle en ny løsning samt renovere eksisterende infrastruktur for at skabe basen for Sol og Strands fremtidige forretningsudvikling.

SOS Img O2
UDFORDRINGEN

Sol og Strands tidligere bookingløsning var placeret på en gammel, umoderne infrastruktur, der gjorde det umuligt at udvikle forretningen yderligere og tilbyde nye og kommende services til de mange gæster fra ind- og udland, der har sat kursen mod en ferie i et dansk sommerhus. Derfor har der været et udtalt ønske og krav om, at rive det gamle op ved roden og udvikle en ny, moderne platform, der kan indfri Sol og Strands mål for vækst i de kommende år.

Sol og Strands målgruppe strækker sig over både ind- og udland og i mange forskellige segmenter, så det var vigtigt at skabe en løsning, der på én gang overgår brugerens forventninger, men samtidig ikke afviger for meget fra, hvad gæsten er vant til at se i markedet. Derfor har der været stort fokus på brugeroplevelsen samt de indsigter, vi har omkring de gæsterne.

Vores digitale platforme og muligheder er helt afgørende for, om vi ”vinder” gæsten. Samtidig kan vi nemt tabe interessen fra en potentiel gæst, hvis vi ikke lever op til hans digitale forventninger. Vi skal være bedre end konkurrenterne på den digitale brugeroplevelse, men vi må samtidig ikke adskille os for meget fra det, man er vant til. Så selve designet af brugerfladen er en balance på en knivsæg.
Kristian Dybdahl Norsker Sol og Strand
SOS Img 03
LØSNINGEN

Sol og Strand har fået en ny, moderne og fleksibel platform bygget på Umbraco CMS. Derudover er der anvendt Ucommerce til at understøtte checkout-flow og betaling. Platformen er baseret på talrige integrationer til øvrige Sol og Strand forretningssystemer samt eksterne platforme som eksempelvis GuideDanmark, der gør det muligt automatisk at indhente information og indhold om aktuelle aktiviteter, events og attraktioner i Danmark, som præsenteres for brugeren som inspiration til aktiviteter i det danske ferielandskab.

Løsningen giver gæsten muligheden for at finde det rette sommerhus, i det rette område og til den rette tid. Derudover er det muligt at tilkøbe en lang række serviceydelser, der adskiller sig fra konkurrenterne.

Der er opbygget et stort digitalt destinationsunivers, der beskriver og fortæller om seværdigheder, attraktioner og områder i det danske sommerhuslandskab. På den måde er det muligt for Sol og Strand at tilbyde et univers af inspiration, der på sigt til højne interessen for at holde ferien i Danmark uanset om gæsten er dansk, tysk, hollandsk eller af anden nationalitet.

Med andre ord er der skabt en topmoderne platform, der tilgodeser brugernes behov og interesser og samtidig løfter konvertering af både kendte og ukendte kunder.

SOS Img 04


UX i topklasse

Brugeroplevelsen på sitet er designet med fokus på både usability og oplevelse. Der er gennem sitet skabt tragte, der leder gæsten til den ønskede handling og med fokus på tydelige call-to-actions.


Kompleks booking

Booking af et feriehus er bygget op af talrige integrationer til omkringliggende systemer, der hver især bruges til at vedligeholde stamdata, der beriges i Umbraco.


Destinationer og attraktioner

Der er opbygget et stort indholdsunivers omkring destinationer og attraktioner i det danske sommerhuslandskab. Her er bygget en integration til turistdatabasen GuideDanmark, der skaber dynamisk indholdsproduktion uden behov for Sol og Strand egen vedligehold.


Platform for marketing

Platformen er bygget, skaleret og tilpasset de mange krav, der skal til for at skabe de bedste betingelser, bedste placeringer og laveste priser for Sol og Strands marketingteam. Dette er udført i samarbejde med Sol og Strand marketing partner og integreret til Sol og Strands marketing automation platform, Agillic.


Elastic Search

Løsningen indeholder et omfattende søgeindeks bygget med Elastic search, der giver lynhurtig reaktionstid fra søgning til resultat, samt indeholder alle de parametre, der bruges i løsningen til at finde det rette indhold til den rette tid.

Azure Cloud


Azure Cloud

Løsningen er hostet i Microsoft Azure Cloud i et fleksibelt setup, der, blandt meget andet, gør det muligt at skalere til flere servere uden nedetid og uden påvirkning for kunden. Combine har bistået med opsætning og rådgivning om anvendelsen af Azure samt bagvedliggende infrastruktur.

SOS Img 05
KUNDEN

Sol og Strand er grundlagt i 1979 som en klassisk sommerhuslejningsvirksomhed. Branchen har de seneste år været genstand for en gennemgribende digital revolution, hvor de digitale kanaler i dag er den eneste direkte vej til kunden. Digitaliseringen stiller store krav til de services, der opbygges omkring de digitale løsninger. Sol og Strand investerer stort i begge for at løfte sig fra konkurrencen fra både nationale sommerhusudlejere og globale spillere som AirBNB.

Sol og Strand høster lige nu frugterne af den nye løsning, som er udvidet med en tysk version med flere sprogversioner på vej. Løsningen viser allerede nu lovende resultater på både kundetilfredshed og konvertering, hvilket var en af de store målsætninger forud for projektet, så man kan roligt sige, at platformen, sammen med de mange andre igangsatte aktiviteter, skaber grobund for yderligere forretning for Sol og Strand de kommende år.

Andre cases