Skallerup Seaside Resort

Ny bookingplatform tilpasset
flere målgrupper

LØSNINGen indeholder

UX-analyse / UI & design / Umbraco / Spectra-integration

01
Vi valgte Combine som samarbejdspartner bl.a. på grund af deres datadrevne tilgang til løsningen. Det nye site er konverteringsoptimeret og giver os mulighed for at lave målrettet annoncering.
Mette Green Clausen Salgs- og marketingchef, Skallerup Seaside Resort

 

 

RESULTAT

Når salg og service digitaliseres

Den digitale omsætning er steget med mere end 9 % og antallet af onlinereservationer mere end 8 %, efter at Skallerup Seaside Resort i efteråret 2017 lancerede deres nye bookingplatform, som vi står bag. Platformen er strategisk tilpasset flere målgrupper og giver Skallerup Seaside Resort mulighed for at målrette kommunikation og salg.

Fra at have haft et ikke-responsivt site med mere end 250 sider og uden mulighed for dataopsamling ønskede Skallerup Seaside Resort en tidssvarende digital kanal – til gavn for både kunder og medarbejdere.

UDFORDRING

Vores erfaring fra andre bookingløsninger til turismeområdet gav os et godt grundlag for opgaven, men et omfattende UX-arbejde på den konkrete case ligger som vanligt til grund for vores løsninger. Her kastede vi lys på hele kunderejsen – både før, under og efter et besøg på resortet. Og ved at gøre brug af specialkompetencer fra både en oplevelsesdesigner, en designpsykolog og en interaktionsdesigner fra vores team skabte vi ved hjælp af interviews, workshops, dataopsamlinger og observationer grundlaget for det videre arbejde med sitet.

Skallerup Case Mobilemockup
Vores nye website skulle efterleve krav om et tilstrækkeligt informationsniveau, relevant og nem booking, mobiltilpasset design og efterfølgende medarbejderstyring af sitet. Alt sammen noget, Combine har løst bedre, end vi havde håbet på.
Mette Green Clausen Salgs- og marketingchef, Skallerup Seaside Resort

 

 

Ny bookingplatform gør kunderejsen mere overskuelig, informationsniveauet mere målrettet og en booking mere sandsynlig.

I kombinationen af salg og information som det primære formål er sitet bygget op over tre primære målgrupper: familier, erhverv og wellness. Da al content er målrettet de tre målgrupper gennem hele bookingflowet, og alle informationer gives i overlays, forstyrres brugeren ikke af irrelevante budskaber. Kunderejsen gøres så meningsfuld og præcis som muligt. Noget, der i den efterfølgende kommunikation kan optimeres yderligere ved hjælp af den nye mulighed for opsamling af data. 

Ved at bygge et responsivt site med intuitivt flow via one page-principper og målrettede salgstragte øger vi brugerens overblik, tryghed og konverteringsrate. Den nye platform har med det strategiske handelsflow stort fokus på mersalg og optimering af salgsaktiviteter generelt.

 

Undersider præsenteres som "overlays" i stedet for selvstændige sider, hvilket er med til at give den besøgende en mindre afbrudt oplevelse af informationen.

Undersider præsenteres som "overlays" i stedet for selvstændige sider, hvilket er med til at give den besøgende en mindre afbrudt oplevelse af informationen.

Samtidig er der integrerede løsninger, der giver resortet mulighed for at bevare sit høje informations- og serviceniveau, og med et langt mere stringent informationsflow på betydeligt færre sider end før står sitets primære fokus tydeligt frem. 

Vi har alt i alt skabt en intelligent forretningsplatform for Skallerup Seaside Resort, der efterlever krav på tværs af brugere, teknologi og e-handel. Sitet er bygget i Umbraco, og selve bookingplatformen er Spectra, hvor vi har forbundet services mellem de to. Vi har gjort sitet responsivt, og for at øge brugervenligheden har vi bygget et frontendmodul, der præsenterer data og opsætter regler, så brugeren altid får præsenteret relevante alternativer. I ønsket om at skabe en unik løsning har sitet flere modige og ambitiøse teknologi- og designvalg, der samtidig er et bevidst fravalg af mere klassiske tilgange.

Skallerupklit UI02
Combine udførte et grundigt analysearbejde, hvor hele vores organisation blev involveret. De har også været gode til undervejs i forløbet at holde os fast i vores oprindelige vision for hjemmesiden.
Mette Green Clausen Salgs- og marketingchef, Skallerup Seaside Resort