Nordjyllands Trafikselskab

Digitalt billetkøb til kollektiv trafik i Nordjylland

LØSNINGEN INDEHOLDER

UX / UI & design / App-udvikling / Integrationer / .NET / NopCommerce

Nt Case Bus Iphonex

Digitale billetter hos Nordjyllands Trafikselskab forenkler og optimerer købsoplevelsen

KUNDEN

Nordjyllands Trafikselskabs kunder er alle; pendlere, pensionister, skoleelever, studerende, turister og folk, der har ladet bilen stå. De har forskellige grunde til at bruge den kollektive trafik, og dermed også forskellige behov ift. deres rejsehjemmel.

Tilsvarende er Nordjylland Trafikselskabs ydelser – deres billetter – komplekse, og der findes rabatregler, spærretider, tilvalgsmuligheder og en bred vifte af produkter.

Et svært tilgængeligt produkt med høj kompleksitet

UDGANGSPUNKTET

En teknologisk out-datet og ikke-turistvenlig SMS-løsning, en manglende onlinesalgsplatform og en kompleks og uoverskuelig billetstruktur med produkter, kunderne ikke vidste fandtes eller ikke havde direkte adgang til. Sådan startede vores samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab (NT). Første step blev en overskuelig webshop – siden er en brugervenlig app med flere relevante integrationer kommet til.

Ved at gøre det komplekse simpelt, det uoverskuelige gennemsigtigt og det besværlige nemt, fik NT løst de teknologiske udfordringer, mange af deres kunder stod i ved billetkøb.

Og udgangspunktet blev netop kunderne. Via et omfattende og fokuseret UX-forløb i tæt samarbejde med NT fik vi kortlagt detaljerede kundetyper, adfærdsmønstre og udfordringer, som alle blev grundstenen i løsningen – ikke mindst i appens brugerdesign.

"Udfordringen er at gøre det komplekse så simpelt som muligt – og et konkret mål er, at kunden skal kunne købe den rette digitale billet på under et minut."

De mange billettyper, tilvalgsmuligheder og specialbilletter er synliggjort i den specifikke købssituation, og der guides til det mest hensigtsmæssige køb. Brugeren tilbydes relevante billetter, intelligente løsninger gør det muligt at prædefinere favoritter som fx ”hjem” og ”arbejde” som faste destinationer, og seneste køb kan hurtigt genvælges. Et af succeskriterierne for projektet var at give NT’s kunder mulighed for at købe billet på under et minut – og det er lykkedes.

I takt med at NT udvider billetsortimentet, fx med forskellige eventbilletter, kan der løbende kobles flere muligheder til løsningen, ligesom der kan integreres til flere forskellige systemer. Løsningen har p.t. integration med Unwire, der genererer pluskoden til billetten, og som gør det muligt for kontrolløren at scanne billetten direkte, integration med MobilePay og QuickPay, som sikrer nem betaling, og integration med Rejseplanen, som tilbyder intelligent rejseplanlægning og gør det muligt at blive ledt derfra direkte til billetkøb.

Appen er lavet som en native app til både iPhone og Android og kan kalde webshoppens API, så systemerne er fuldt ud integrerede.

Case Nt App Screens
RESULTATET

NT’s kunder har med den nye app fået nemmere og mere intelligent adgang til relevant billetkøb. En lettelse og betydelig tidsbesparelse for både kunder og NT’s chauffører. Samtidig giver de nye løsninger NT mulighed for at observere og analysere data og dermed følge med i, hvad de reelt sælger, og hvilke kommende billetløsninger de skal satse på.

Tallene
40306 App downloads i 2018
181530 Antal digitale billetter solgt i 2018
4.2 /5 Rating i app store
Digitale billetter hos Nordjyllands Trafikselskab forenkler og optimerer købsoplevelsen – på tværs af målgrupper, billettyper og købssituationer.
Kristine Harbo Eriksen Digital Projektleder, Combine A/S
Nt Case Train Android

Andre cases