Indsigt

Tre veje til bedre digitale brugeroplevelser

Når du arbejder med brugeroplevelsen af dit produkt – altså User Experience eller UX – er det bedst at have styr på den grundlæggende funktionalitet, før du går mere i detaljen.

Indsigt 3Vejetil Pyramide (1)

Den gode brugeroplevelse er helt afgørende for succes, hvad enten det fx drejer sig om en software-løsning, et website eller en app. Derfor er der god forretningsfornuft i løbende at evaluere og optimere brugeroplevelsen.

Når det kommer til UX-design, er det gode samspil mellem brugeren og teknologien ofte visualiseret som en pyramide, der består af tre eller flere trin som i modellen herunder. Pyramiden består af nogle parametre, som alle skal være til stede for, at produktet er designet optimalt i forhold til brugeroplevelsen.

Pyramide 01

Der findes mange versioner af UX-pyramiden, og nogle har op til seks lag eller parametre. I Combine arbejder vi særligt med de tre parametre ”desirable”, ”usable” og ”useful”. De to sidste lyder måske umiddelbart som noget af det samme, men det er faktisk ikke tilfældet.

  • Useful handler om, hvor nyttigt produktet er. Løser det brugerens udfordring eller behov?
  • Usable handler om, hvor nemt produktet er at benytte. Kan brugeren finde ud af at anvende det?
  • Desirable handler om, hvor attraktivt, fx hvor underholdende eller flot og veldesignet, produktet virker på brugeren, og er et mere subjektivt parameter.

Snarere en trekant med vekselvirkning

Der er dog et fundamentalt problem ved pyramiden: den fremstiller nemlig de tre parametre som et hierarki, hvor de skal vægtes forskelligt – lidt ligesom den kendte kostpyramide.

Hos Combine tegner vi derfor modellen som en trekant, hvor de tre parametre er afhængige af hinanden. Og ligesom benene på en trebenet taburet er de lige vigtige.

Pyramide 02

Den gode brugeroplevelse er en vekselvirkning mellem parametrene. Hvis du f.eks. gør løsningen nemmere at bruge (usable), bliver den også mere værdiskabende (useful) og man får mere lyst til at bruge den (desirable).

Klassiske fejltrin

En almindelig fejl er at fokusere for snævert på enkelte elementer ved produktet snarere end på den overordnede, gode brugeroplevelse. Det sker typisk, hvis man har tabt overblikket og det er et tegn på, at din designproces er ved at blive afsporet.

En anden klassisk problemstilling er, at man som udvikler af digitale løsninger har mest øje for de åbenlyse forbedringer, og har lyst til først at gøre produktet sjovere eller mere æstetisk, selvom brugerne finder det svært at anvende.

Ligeledes kan det være fristende at forsøge at udbygge et produkts usefulness og tilføje flere og flere funktionaliteter. Det medfører en risiko for, at produktets kernefunktionalitet forsvinder i larmen fra en masse nichefeatures, og man ender med det, UX-designere kalder et feature-monster.

Det er særdeles svært at opnå et desirable produkt, hvis det er besværligt at interagere med. Så alt andet lige skal du have styr på grundlæggende usability, inden du bruger for mange kræfter på de mere subjektive karakteristika ved produktet. Men samtidig er det vigtigt, at det ikke bliver noget, man ”bare” tilføjer til sidst, men også tænker ind på et tidligt udviklingsstadie.

Sådan skaber du mest værdi

Sandheden er, at alle tre parametre er lige vigtige for den samlede brugeroplevelse. Hvis de ændringer du foretager dig, skal give mening og skabe værdi, skal du reflektere over ændringernes betydning for alle tre parametre.

Desirability er slet ikke uvæsentligt og kan markant højne brugeroplevelsen. Det er også de elementer, der er helt åbenlyse for brugeren, og som han lægger mest mærke til. Det er her, de potentielle forbedringer er mest synlige, og hvor man virkelig kan adskille sig fra konkurrenterne. Det er også her, at aspekter som personalisering og gamification kan komme ind. Produktets desirability kan være afgørende for, om brugeren har lyst til at anbefale det til andre og bliver så glad for produktet, at han bliver ved med at bruge det.

Men det er en forudsætning, at de objektive parametre er på plads. Det giver nemlig ikke mening at introducere yderligere elementer, som brugeren skal forholde sig til, hvis han allerede har besvær med at overskue de mere simple funktioner på platformen.

Man skal derfor holde sig for øje, at det basale først og fremmest skal være i orden. Det er eksempelvis at undgå for mange klik og for meget scrolling, og at gøre det nemt at finde de ønskede funktioner og at afkode visuelle elementer som symboler, farver osv. Det er selvfølgelig også vigtigt, at brugeren oplever brugergrænsefladen som overskuelig.

Funktionaliteten er fundamentalt vigtig. Ellers risikerer du, at din bruger fravælger produktet, fordi det ikke er funktionelt, pålideligt eller brugbart nok.