Indsigt

Kan I måle værdien af jeres digitalisering?

Combine Møde 3339 Web

I februar 2023 udkom DeLoitte med en stor analyse, hvori man har undersøgt sammenhængen mellem virksomhedens markedsværdi og dens evne til at skabe digital transformation.

Succesfuld digitalisering afhænger af organisationens ejerskab

Analysen peger på tre områder, som er afgørende, når man arbejder med digitalisering af virksomheden:

  • Digital strategi, som handler om evnen til at identificere de strategiske muligheder, som skabes af digitalisering – og efterfølgende omsætte dem til en udviklingsplan.

  • Strategitilpasset teknologi, som er investeringer i de teknologier, som muliggør, at den digitale strategi kan omsættes til handling.

  • Digital forandring, som handler om organisationens evne til at tilpasse sig og adoptere nye processer, ressourcer og måder at arbejde på.

Og det er – måske ikke overraskende – i kombinationen af de tre områder, at den store værdiskabelse findes. Lykkes man på alle tre områder, løfter det virksomhedens markedsværdi med op til 5 %.

Den mest bemærkelsesværdige indsigt findes dog i den modsatte ende af skalaen. Her fremgår det nemlig, at virksomheder, som alene fokuserer på strategi og investeringer i teknologi, men ikke lykkes med at forankre forandringen i organisationen, risikerer at reducere deres markedsværdi med hele 9 %.

Den digitale transformation handler altså ikke bare om strategiarbejde på ledelsesniveau og investering i ny teknologi. Den afhænger i høj grad af de mennesker og den organisation, som skal drive og eksekvere på strategien.

Digital Transformation Og Markedsværdi 2024
Kilde: DeLoitte

Danske virksomheder oplever samme udfordringer

DeLoittes analyse er lavet på baggrund af data fra et stort antal af verdens største virksomheder, men min erfaring er, at analysens indsigter i høj grad stemmer overens med virkeligheden i de danske virksomheder.

For en stigende kompleksitet i erhvervsdemografi, forsyningskæder og værdikæder udfordrer tidligere tiders mere lineære forretningsgange. Det samme gør nye, radikalt ændrede behov og forventninger fra kunder og markeder.

De virksomheder, som lykkes bedst med deres digitalisering og værdioptimering er derfor dem, som forstår, udforsker og arbejder aktivt med de gensidige afhængigheder, som findes i samarbejder, markeder, forretning og organisation. Og som forstår at arbejde med digitalisering som en forretningsdisciplin, og ikke blot som et isoleret it-projekt.

Industri 4.0 spænder ben for digitalisering

Overskriften lyder paradoksal. Ikke desto mindre er det min erfaring.

Industri 4.0 efterlader nemlig ofte virksomhederne med et indtryk af, at hele forretningsgrundlaget skal radikalt forandres, når man går i gang med digitalisering.

Men den præmis er forkert. For digitalisering handler om at bruge digitale muligheder til at udvikle den eksisterende forretning.

Min anbefaling til første skridt er derfor altid at blive klogere på nuværende forretnings digitale muligheder. Og en effektiv måde til at skabe den indsigt er gennem en forretningsanalyse. Hvor lykkes vi? Hvor kan vi blive bedre? Og hvordan kan digitalisering bruges til at effektivisere det eksisterende og udvikle nyt?

Indsigter fra sådan en analyse giver redskaberne til at identificere potentialer og initiativer, som efterfølgende kan oversættes til eksekverbare handlinger i et roadmap og en udviklingsplan, som forholder sig til både strategi, teknologi og manøvredygtighed i forhold til forandring.

Med andre ord handler digital forretningsudvikling om at have en strategi, et roadmap, om løbende investeringer i den teknologi, som matcher strategien og ikke mindst om evnen til at lede de organisatoriske forandringer, som digitaliseringen skaber.

For faktum er, at virksomheder ledes, drives og driftes af mennesker. Og uden forandringsevne og -lyst i organisationen får strategien svære kår, og teknologien begrænset udnyttelse.

Derfor er forandringsledelse den afgørende faktor, når man digitaliserer virksomheden.

Succes afhænger af jeres evne til at skabe én sandhed i organisationen

DeLoittes analyse viser en klar sammenhæng mellem evnen til digital transformation og værdioptimering i virksomheden. For med digitalisering kan virksomhedens værdi øges gennem bl.a. øget effektivitet og produktivitet, reducerede udgifter og en styrket markedsposition.

Med andre ord understøtter digitalisering værdiskabelsen på tværs af forretningen, fordi digitale løsninger rummer mange af redskaberne til at eksekvere på strategier og målsætninger.

Men den digitale transformation skaber først for alvor værdi, når de digitale strategier og teknologier ejes og forstås af organisation og medarbejdere.

Og hvordan gør man så det? Man skaber én sandhed og én fælles forståelse af mål i organisationen.

Det lyder både simpelt og oplagt - men det er det ikke.

Min erfaring er, at mange virksomheder arbejder med siloinnovation og silodigitalisering. Og det er er et problem af flere grunde.

Dels hæmmer siloopdeling sammenhængen på tværs af organisation, dels er siloopdelingen ofte et udtryk for en større problematik – nemlig at de strategiske mål i organisationen er forskellige. At strategien i marketing er en anden end den, man arbejder med i salg, produktion eller et helt fjerde forretningsområde.

Af den grund bør digitalisering altid starte i ledelsen. For det er i bestyrelsen og på ledelsesniveau, man har helikopterperspektivet på forretningen og beslutningskompetencen til at iværksætte de tiltag, som kræves for at kunne implementere strategi og digitale forandringer i organisationen.

Og det er den rigtige vej at gå, hvis I for alvor vil skabe synergi mellem strategi, investering i ny teknologi, organisatorisk ejerskab og eksekvering.

Simon

Kilder


  1. DeLoitte Research: Unleashing value from digital transformation: Paths and pitfalls

Relateret