Indsigt

Kom i gang med konverteringsoptimering

En løbende optimering af websitet kan skabe stor værdi, fordi selv små ændringer kan give store forbedringer. Med de rette værktøjer kommer du hurtigt i gang.

Konvertering Header

Konverteringsoptimering bliver i høj grad forbundet med e-commerce, hvor det ofte er nemt at se sammenhæng mellem eksperimenter og omsætning.

Men en konvertering kan være meget andet end et salg, og det er lige så relevant at arbejde med konverteringsoptimering – forkortet CRO (Conversion Rate Optimisation) - på andre typer sites.

For alle sites har et formål. Det kan for eksempel være at sælge, men også at generere leads eller formidle information. Her hjælper CRO med at opnå målene.

Formålet med CRO er at få løftet websitet, så dine besøgende får løst deres behov, og forretningen får indfriet sine målsætninger. Ved en dedikeret gennemgang kan der med små ændringer potentielt skabes store konverteringsforbedringer.

Teknologier og forventning flytter sig

Hos Combine er vores holdning, at det kræver en særlig tilgang og det rigtige mindset at lykkes. Det kræver nemlig bl.a. samarbejde på tværs af organisationen og et løbende fokus på kundeoplevelse at opnå de bedste resultater.

Tilgangen kan sidestilles med, hvordan virksomheder arbejder med content. Det betyder også, at arbejdet ikke er færdigt på en måned. Men når der lægges en indsats, kommer der typisk også et afkast.

Årsagen er, at teknologier og brugernes forventninger konstant flytter sig, og man skal derfor hele tiden skrue på knapperne for at følge med, hvilket gør konverteringsoptimering til et nyttigt redskab.

Bliv klogere undervejs

Til en start igangsættes dataopsamlingen, hvilket sker hurtigt. Derefter kan du udforske, eksperimentere, implementere og ændre din tilgang efterhånden, som du bliver klogere på brugernes adfærd.

Det betyder også, at man ikke behøver at have en færdig plan, inden processen sættes i gang. Med dashboards kan du hele tiden følge udviklingen, og i arbejdet kan du teste og eksperimentere med forskellige løsninger og personalisere sitet til forskellige segmenter.

Resultaterne plejer at pible frem allerede efter et par uger.

Simple værktøjer giver indsigt

I dataopsamling findes der værktøjer, som kan hjælpe dig med skaffe viden om, hvad dine brugere interagerer med, hvor lang tid de bruger på forskellige dele af sitet, og hvor de måske oplever barrierer.

Til opgaven findes en række kvantitative metoder, hvor værktøjer kan være A/B-tests, heatmaps, scrollmaps og mouse interaction. Men der eksisterer også kvalitative værktøjer, der kan stille brugere spørgsmål om deres oplevelse eller interaktion, mens de stadig er på sitet, og dermed give et mere kvalitativt indblik i udfordringerne og mulighederne.

Med en indsigt i adfærd og udfordringer, kombineret med eksperimentsresultater, får du valide og veldokumenterede anbefalinger til at forbedre sitet, og dermed kan CRO få store potentialer foldet ud med simple værktøjer.

Her er de vigtige skridt i CRO-processen

  1. Indsæt et script på sitet og start dataopsamlingen.
  2. Undersøg mønstre i brugeradfærden i den opsamlede data.
  3. Indsaml eventuelt kvalitativ feedback med surveys på sitet for at opnå en dybere forståelse af brugernes barrierer.
  4. Byg en alternativ variant af sitet, som forventes at performe bedre, og test sitet med en andel af den samlede trafik.
  5. Implementer den bedst præsterende variant for at høste gevinsterne.