Lad strategi sætte retning for digitalisering

Digital forretningsudvikling handler om at se forretning og forretningsstrategi i en digital kontekst. Det betyder, at I skal evne at tænke forretning før løsning - og bruge det som afsæt til at igangsætte de rette digitale initiativer. 

Brainstorm om brugerrejse ved tavle

Proces

Identifikation, konkretisering og eksekvering

På workshops skaber vi fælles forståelser af digitale forretningspotentialer og forretningens nuværende digitale tilstand. 
Processen kan deles op i tre faser:
Brainstorm med post-its på tavle

Identifikation

  • Forståelse af den nuværende forretning i en digital kontekst

  • Identifikation af potentialer for effektivisering og forbedring

  • Udforskning af nye værditilbud overfor eksisterende og nye markeder

  • Indhentning af markedsindsigter
Hænder illustrerer UI design

Konkretisering

  • Omsætning til konkrete forretningspotentialer på baggrund af business cases

  • Beslutningsdygtighed og forståelse af eventuelle investeringer

  • Prioritering af indsatser og definition af udrulningsplan
Markedsføringsansvarlig opsætter kampagne på sin computer

Eksekvering

  • Udvikling og implementering af konkrete digitale initiativer

  • Udrulning og forankring – internt og eksternt

  • Sikring af forretningspotentialer frem mod næste skridt

Kontakt

Skal vi hjælpe jer med at flytte forretningen digitalt?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og chefrådgiver, teknologi
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og chefrådgiver, strategi
+45 2763 6365
sbj@combine.dk