Værdikædeanalyse

På tværs af sektorer erstattes lineære forståelser i værdikæder af større kompleksitet og nye samarbejdsformer. Med en værdikædeanalyse får I et stærkt strategisk arbejdsredskab til at forstå og forbedre jeres forretningsprocesser.

Vimpler Blafrer I Vinden
Kvinde Kommer Gående Med Computer

På forkant med forretningsudviklingen

Det kræver de rette strategiske redskaber at være på forkant med forretningsudviklingen. Men mange virksomheder mangler redskaberne, og derfor overraskes de af forandringer i adfærd, krav og forventninger.

Med en værdikædeanalyse får I et stærkt grundlag for at kunne reagere rettidigt på forandringer. I analysen skaber vi indsigt i marked og værdikæde fra forretningens perspektiv og gør jer klogere på kunder og leverandører. Med den indsigt kan I handle proaktivt på forretningskritiske agendaer og kvalificere nye initiativer, inden de igangsættes.

Combine Jan 2024 1907

Sådan gør vi

Med en værdikædeanalyse laver vi en kortlægning af værdikæden fra forretningens perspektiv. I tæt samarbejde med jer mapper vi virksomhedens aktiviteter – både de interne og de markedsrettede. Den interne mapping supplerer vi med desk reasearch, hvor vi kortlægger generelle tendenser og agendaer på tværs af marked og lovgivning.

Indsigterne samler vi i en rapport, som indeholder:

  • Kortlægning af aktiviteter og afhængigheder i virksomhedens værdikæde
  • Anbefalinger til digitale initiativer inkl. perspektiver på prioritering, kvalificering og tekniske implikationer

Forretningsværdi skabt med indsigt

En værdikædeanalyse skaber et stærkt fundament for de strategier, som skal sikre virksomhedens robusthed, omstillingsevne og værdisætning.
Grønt Blad

ESG og bæredygtighed

Med indsigt i sammenhængen mellem værdikæder og agendaer i marked og lovgivning kan I identificere initiativer, som kan imødekomme krav til bæredygtighed og ESG.

To Mennesker Taler Foran En Tavle

Risikominimering

Analysen gør det muligt at identificere potentielle risici og sårbarheder i værdikæden. Det giver jer mulighed for at arbejde proaktivt med risikostyring og -minimering.

To mennesker vurderer design foran en computer

Reduktion i omkostninger

En kortlægning af værdikæden kan identificere områder, hvor omkostninger kan reduceres uden at det påvirker jeres produktkvalitet eller kundetilfredshed negativt.

Smilende kvinde sidder ved bord

Kvalitet og innovation

Ved at analysere aktiviteter i værdikæden kan vi identificere potentielle forbedringer i produktkvalitet og innovation. Det skaber større kundetilfredshed og hjælper jer med at imødekomme skiftende markedsbehov og trends.

Mand og kvinde taler om indhold på computerskærm

Effektiv ressourceallokering

Med analysen kan vi identificere hvilke aktiviteter, der skaber mest værdi, og hvordan jeres ressourcer bedst kan anvendes.

Mand taler i telefon foran computer

Kunderelation

Analysen kan skabe indsigt i relationen mellem virksomhedens aktiviteter og kundeoplevelsen. Den indsigt kan I bruge som afsæt for beslutninger, der styrker markedsposition og konkurrenceevne.

Kontakt

Vil du høre mere om værdikædeanalyse?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk