Værdikædeanalyse

På tværs af sektorer erstattes lineære forståelser af værdikæder af større kompleksitet og nye samarbejdsformer. Med en værdikædeanalyse får I et stærkt strategisk arbejdsredskab til at forstå og forbedre jeres processer.

Vimpler Blafrer I Vinden
Kvinde Kommer Gående Med Computer

Kom på forkant med udviklingen med en værdikædeanalyse

Det kræver de rette strategiske redskaber at være på forkant med udviklingen. Men mange virksomheder mangler redskaberne, og derfor overraskes de af forandringer i adfærd, krav og nye forventninger.

Med en værdikædeanalyse får I et stærkt grundlag for at kunne reagere rettidigt på forandringer. I analysen skaber vi indsigt i marked og værdikæde fra forretningens perspektiv og gør jer klogere på kunder og leverandører. Med den indsigt kan I handle proaktivt på forretningskritiske agendaer og kvalificere nye initiativer, inden de igangsættes.

Læs mere om forretningsanalyse

Combine Jan 2024 1907

Sådan hjælper vi med analyse af værdikæde

Med en værdikædeanalyse laver vi en kortlægning af værdikæden fra forretningens perspektiv. I tæt samarbejde med jer mapper vi virksomhedens aktiviteter – både de interne og de markedsrettede. Den interne mapping i analysen af jeres værdikæde supplerer vi med desk reasearch, hvor vi kortlægger generelle tendenser og agendaer på tværs af marked og lovgivning. 

Indsigterne samler vi i en rapport, som indeholder: 

  • Kortlægning af aktiviteter og afhængigheder i virksomhedens værdikæde 
  • Anbefalinger til digitale initiativer inkl. perspektiver på prioritering, kvalificering og tekniske implikationer 

Læs også om vigtigheden af procesanalyse

Analyse og indsigt i værdikæden skaber værdi

En værdikædeanalyse skaber et stærkt fundament for de strategier, som skal sikre virksomhedens robusthed, omstillingsevne og værdisætning – nu og i fremtiden.

Grønt Blad

Værdikædeanalyse er afgørende for bæredygtighed

Indsigt i sammenhængen mellem værdikæder hos jer, jeres leverandører og jeres kunder samt agendaer i markedet og ny lovgivning er afgørende for at identificere initiativer, som kan imødekomme krav til bæredygtighed og ESG-strategi.

To Mennesker Taler Foran En Tavle

Værdikædeanalyse reducerer omkostninger og risiko

En analyse af værdikæden identificerer de aktiviteter, der skaber mest værdi, og afslører potentielle risici og sårbarheder. Det giver mulighed for at udlede, hvor og hvordan jeres ressourcer bedst kan anvendes, og hvordan I kan arbejde proaktivt med risikostyring og -minimering.

Samtidig kan en værdikædeanalyse vise områder, hvor omkostninger kan reduceres, uden at det påvirker produktkvalitet eller kundetilfredshed negativt.

To mennesker vurderer design foran en computer

Opnå bedre kvalitet og innovation med værdikædeanalyse

Gennem en værdikædeanalyse skaber indsigt i relationen mellem virksomhedens aktiviteter og kundeoplevelsen, ligesom der identificeres potentielle forbedringer i produktkvalitet og innovation.

Den indsigt kan I bruge som afsæt for beslutninger, der styrker markedsposition og konkurrenceevne. Det skaber større kundetilfredshed og hjælper jer med at imødekomme skiftende markedsbehov og trends.

Kontakt

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med værdikædeanalyse?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk