Forretningsanalyse og forretningsstrategi

Markeder på tværs af sektorer er under grundlæggende forandring. Det stiller nye krav til virksomhedens forståelse af markedsvilkår, værdikæder og organisation og til dens evne til at arbejde strategisk med nye rammevilkår for digitalisering.

Kasper Rasmussen Ecrypq45 G Unsplash
Mand Smiler Til Kvinde

Forretningsforståelse og -analyse er fundament for strategisk udvikling

Virksomhedens evne til at lykkes inden for nye, forretningskritiske dagsordener som digitalisering, AI, NIS2, bæredygtighed og ESG stiller store krav til ledelsens evne til at oversætte forretningen til den rette strategiske kontekst.

Hos Combine kan I få hjælp til at arbejde strategisk med digitalisering med udgangspunkt i forretningsanalyse, datastruktur og strategi. Vi hjælper med at flytte data og digitalisering fra salgs- og driftsanliggender til fundament for forretningsstrategi, markedsposition og konkurrencekraft.

Læs mere om datastruktur

Forretningsanalyse gør strategi operationel

I en forretningsanalyse samler vi indsigt fra marked, værdikæde og organisation og omsætter det til et 360 graders blik på forretningen med konkrete anbefalinger til virksomhedens strategi og udvikling.

Alexander Abero Oypnyfdiqgg Unsplash

Forretningsanalyse og forretningsforståelse

Med en forretningsanalyse får ledelsen en bedre forretningsforståelse og et stærkt fundament for det strategiske arbejde. En forretningsanalyse giver indsigt i initiativer, som kan sikre vækst, robusthed og forandringsparathed. Samtidig afdækker den, om der findes områder, som kræver særlig opmærksomhed, hvis man skal imødegå fremtidig usikkerhed.

Med andre ord kan en forretningsanalyse bidrage til at gøre jeres strategi operationel. Den skaber indsigt i virksomhedens rammevilkår og giver konkrete anbefalinger til, hvordan forretningsstrategi og -mål kan omsættes til implementering i driften.

Forretningsanalysen kan bl.a. bruges til at kvalificere:

Fem Mennesker Holder Møde Ved Bord

Forretningsstrategi

Forretningsanalysen forbedrer forretningsforståelse og udleder anbefalinger til udvikling af en forretningsstrategi. Derfor vil forretningsanalysen ofte pege på meget mere end digitale tiltag som led i den nye forretningsstrategi.

En forretningsstrategi kan også indeholde perspektiver på:

  • Nye forretningsmodeller
  • Kompetenceudvikling i organisationen
  • Nye produkter
  • Styrket kendskab til produktsortiment
Mennesker i dialog ved et bord med computer

Forretningsstrategi med fokus på omstillingsevne og robusthed

Skiftet fra digitalisering som implementering af digitale platforme og værktøjer i dagligdagen til en egentlig forretningsstrategi kan være svær at sætte i gang og udvikle, hvis I ikke tidligere har arbejdet med digitalisering i en strategisk kontekst og datastrategi.

Hos os starter en forretningsstrategi med anerkendelsen af behovet for et skifte fra faste til mere agile strategiprocesser. Det betyder ofte, at klassiske strategidiscipliner ikke længere slår til, fordi en vigtig del af en forretningsstrategi handler om at sikre fleksibilitet og robusthed i data, når forretningen mødes af nye krav, forventninger og/eller ny lovgivning.

Læs mere om datastrategi

Kontakt

Vil du høre mere om vores tilgang til forretningsanalyse og -strategi?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk