Strategi og forretningsanalyse

Markeder på tværs af sektorer er under grundlæggende forandring. Det stiller nye krav til virksomhedens forståelse af markedsvilkår, værdikæder og organisation og til dens evne til at arbejde strategisk med nye rammevilkår for digitalisering.

Kasper Rasmussen Ecrypq45 G Unsplash
Mand Smiler Til Kvinde

Data afgør jeres evne til udvikling og omstilling

Virksomhedens evne til at lykkes inden for nye, forretningskritiske dagsordener som bæredygtighed, AI, ESG og NIS2 stiller store krav til ledelsens evne til at oversætte forretningen til den rette strategiske kontekst.

Og her er forståelse af virksomhedens stamdata afgørende. For betydningen af data er under grundlæggende forandring. Fra tidligere at have været et internt driftsanliggende, er stamdata i dag et forretningskritisk element i et marked drevet af omstillinger, optimering og - ikke mindst – AI, ESG og dokumentationsbehov.

Hos os kan I få hjælp til at arbejde strategisk med digitalisering i forretningsudviklingen. Vi hjælper med at flytte data og digitalisering fra salgs- og driftsanliggender til et strategisk fundament for forretning, markedsposition og konkurrencekraft.

Forretningsanalyse

I en forretningsanalyse samler vi indsigt fra marked, værdikæde og organisation og omsætter det til et 360 graders blik på forretningen med konkrete anbefalinger til virksomhedens forretningsudvikling.
Alexander Abero Oypnyfdiqgg Unsplash

Forretningsanalyse gør strategi operationel

Med en forretningsanalyse får ledelsen et stærkt fundament for det strategiske arbejde. En forretningsanalyse giver indsigt i initiativer, som kan sikre vækst, robusthed og forandringsparathed. Samtidig afdækker den, om der findes områder, som kræver særlig opmærksomhed, hvis man skal imødegå fremtidig usikkerhed.

Med andre ord kan en forretningsanalyse bidrage til gøre jeres strategi operationel. Den skaber indsigt i virksomhedens rammevilkår og giver konkrete anbefalinger til, hvordan strategi og forretningsmål kan omsættes til implementering i driften.

Forretningsanalysen kan bl.a. bruges til at kvalificere:

En forretningsanalyse er anbefalinger til forretningsudvikling på strategisk niveau, og derfor peger analysen ikke nødvendigvis kun på digitale tiltag. Den kan også indeholde perspektiver på:

  • Nye forretningsmodeller
  • Kompetenceudvikling i organisationen
  • Nye produkter
  • Styrket kendskab til produktsortiment
Mennesker Holder Møde Rundt Om Et Bord

Markedet kræver opgør med klassisk IT-strategi

Digitalisering handler ikke om IT internt i virksomheden, men om evnen til gnidningsfrit at kunne tilpasse sig omverdenens krav og forventninger. Den opgave kan en IT-strategi ikke løfte. I stedet skal I arbejde med en datastrategi og -tilgang, som kan imødekomme markedsdynamikker og udvikling i virksomhedens værdikæde.

Mennesker i dialog ved et bord med computer

Strategiprocesser med fokus på omstillingsevne og robusthed

Skiftet fra digitalisering som værktøjer i dagligdagen til en egentlig forretningsstrategi kan være svær at sætte i gang og udvikle, hvis I ikke tidligere har arbejdet med digitalisering i en strategikontekst.

Hos os starter en strategiproces med anerkendelsen af behovet for et skifte fra faste til mere agile strategiprocesser. Det betyder ofte, at klassiske strategidiscipliner ikke længere slår til, fordi en vigtig del af det strategiske arbejde handler om at sikre fleksibilitet og robusthed, når forretningen mødes af nye krav, forventninger og/eller ny lovgivning.

Kontakt

Vil du høre mere om vores tilgang til strategi og forretningsudvikling?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk