Procesanalyse

Med en procesanalyse skaber vi indsigt i sammenhænge i data, forretningsprocesser og organisation. Indsigten omsætter vi til konkrete anbefalinger til strategi, arkitektur, implementering eller organisatorisk forankring.

Vej bugter sig gennem skovstykke
Combine Joint Work 0520 To kvinder sidder sammen foran computerskærm

Procesanalyse er fundament for kvalificerede beslutninger

Mange virksomheder er dygtige til forretningsdrift. Men en del har udfordringer med at kvalificere, hvordan nye strategiske satsninger skal effektueres, hvis de skal tilvejebringe den tiltænkte værdiskabelse. De udfordringer dæmmer en procesanalyse op for.

I en procesanalyse udforsker vi virksomhedens datastrømme, værdikæder og/eller interne forretningsprocesser. Indsigten bruger vi til at kvalificere, hvordan et strategisk fokus kan omsættes til initiativer i driften og til at sandsynliggøre værdiskaben. Det skaber et stærkt afsæt for at igangsætte strategiske tiltag, som matcher netop jeres forretnings behov.

Her skaber en procesanalyse værdi

Med en procesanalyse skaber vi indsigt i forretningsprocesser relateret til data, systemer og organisation. 

Combine Møde 3327 Web

Procesanalyse giver indsigt i data og strategi

En procesanalyse er et vigtigt redskab i arbejdet med datastrategi, fordi formatet giver indsigt i, hvordan data opbevares, håndteres og udveksles i og på tværs af forretningen. Den indsigt er afgørende for jeres evne til at kvalificere beslutninger om datahåndtering i forbindelse med f.eks. ESG, sporbarhed og dokumentation.

Med en procesanalyse får I:

 • Indsigt i forretningens datatyper og -strømme
 • Forståelse af dataanvendelsen på tværs af forretning og værdikæder
 • Anbefaling til en strategi, som matcher krav og forventninger fra forretning, marked og organisation

Læs mere om datastrategi

Hånd Skriver Note

Indsigt i forretningsprocesser danner grundlag for arkitektur og implementering

En procesanalyse giver indblik i forretningsprocesser på tværs af afdelinger, forretningsområder og mål. Den indsigt er afgørende for udvikling af en struktur, der sikrer omstillingsevne, skalerbarhed og sammenhængskraft. Og hurtig udveksling af data på tværs af platforme og forretningsprocesser er afgørende i et marked drevet af hurtig forandring og stigende krav til dokumentation.

Derfor indeholder en procesanalyse bl.a.:

 • Overblik over jeres nuværende systemarkitektur
 • Indblik i krav og behov, som forretningen, markedet og organisationen har til systemer og teknologi
 • Anbefaling til arkitektur
 • Handlingsplan for implementering

Læs mere om systemarkitektur

To Smilende Kvinder Siddder Ved Deres Computere

Forankring af nye initiativer og forretningsprocesser

Organisatorisk forankring afgør ofte nye initiativers succes. Med en procesanalyse skaber vi indsigt i organisationens interne processer og kompetencer. Det giver jer redskaber til at arbejde struktureret og strategisk med nye, digitale forretningsprocesser i fremtiden.

Procesanalysen giver jer bl.a.:

 • Indsigt i forretningens optimeringspotentialer
 • Viden om, hvordan teknologi kan understøtte organisationens processer
 • Indsigt i organisationens kompetencer
 • Anbefaling til ledelse af digitale forandringer

Læs mere om forretningsstrategi

Sådan arbejder vi med procesanalyse

I tæt samarbejde med jer kortlægger vi de enkelte steps i jeres forretningsprocesser. Med den indsigt visualiserer vi jeres data- og/eller proces-flows, hvilket danner grundlag for en konkret anbefaling til, hvordan I kan arbejde strategisk med udvikling af forretningen.

Combine Procesanalyse 2024

Kontakt

Har I brug for indsigt i jeres forretningsprocesser og hjælp til procesanalyse?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk