Procesanalyse

Med en procesanalyse skaber vi indsigt i sammenhænge i data, forretning og organisation. Indsigten omsætter vi til konkrete anbefalinger til strategi, arkitektur, implementering eller organisatorisk forankring.

Vej bugter sig gennem skovstykke
Combine Joint Work 0520 To kvinder sidder sammen foran computerskærm

Et fundament for kvalificerede beslutninger

Mange virksomheder er dygtige til forretningsdrift. Men en del har udfordringer med at kvalificere, hvordan nye strategiske satsninger skal effektueres, hvis de skal tilvejebringe den tiltænkte værdiskabelse. De udfordringer dæmmer en procesanalyse op for.

I en procesanalyse udforsker vi virksomhedens datastrømme, værdikæder og/eller interne processer. Indsigten bruger vi til at kvalificere, hvordan et strategisk fokus kan omsættes til initiativer i driften og til at sandsynliggøre værdiskaben. Det skaber et stærkt afsæt for at igangsætte strategiske tiltag, som matcher netop jeres forretnings behov.

Her skaber en procesanalyse værdi

Med en procesanalyse skaber vi indsigt i processer relateret til data, systemer og organisation. 
Combine Møde 3327 Web

Stamdata og datastrategi

En procesanalyse er et vigtigt redskab i arbejdet med datastrategi, fordi formatet giver indsigt i, hvordan data opbevares, håndteres og udveksles i og på tværs af forretningen. Den indsigt er afgørende for jeres evne til at kvalificere beslutninger om datahåndtering i forbindelse med fx ESG, sporbarhed og dokumentation.

Med analysen får I:

 • Indsigt i forretningens datatyper og -strømme
 • Forståelse af dataanvendelsen på tværs af forretning og værdikæder
 • Anbefaling til en datastrategi, som matcher krav og forventninger fra forretning, marked og organisation.
Hånd Skriver Note

Systemarkitektur og -implementering

Systemarkitekturen er vigtig for både omstillingsevne, skalerbarhed og sammenhængskraft. Det er den, fordi evnen til hurtig udveksling af data på tværs af platforme er afgørende i et marked drevet af hurtig forandring og stigende krav til dokumentation.

Her giver en procesanalyse jer:

 • Overblik over jeres nuværende systemlandskab
 • Indblik i de krav og behov, som forretning, markedet og organisationen har til systemer og teknologi
 • Anbefaling til en systemarkitektur
 • Køreplan til implementering.
To Smilende Kvinder Siddder Ved Deres Computere

Organisation og forankring

Organisatorisk forankring afgør ofte nye initiativers succes. Med en procesanalyse kan vi skabe indsigt i organisationens interne processer og kompetencer. Det giver jer redsskaber til at arbejde struktureret med digitale processer og kompetencer.

Her giver analysen jer:

 • Indsigt i forretningens optimeringspotentialer
 • Viden om hvordan teknologi kan understøtte organisationens processer
 • Indsigt i organisationens kompetencer
 • Anbefaling til ledelse af de digitale forandringer.

Sådan gør vi

I tæt samarbejde med jer kortlægger vi de enkelte steps i en proces. Indsigten omsætter vi til visualiseringer af data- eller proces flows og en konkret anbefaling til, hvordan strategien kan omsættes til implementering.
Model Implementering 2

Kontakt

Har I brug for hjælp til en procesanalyse?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk