Bæredygtighed og ESG-strategi

Fokus på bæredygtighed og ESG skaber grundlæggende forandringer i værdikæder og samarbejdsformer. Samtidig stiller det jer overfor en stor, ny opgave, når I skal leve op til data- og dokumentationskrav i ESG-lovgivningen.

Bæredygtighed og ESG-strategi
Combine Jan 2024 2046 Combine Nov 22 7367

ESG-strategi er en del af forretningsudviklingen

Nye agendaer skaber fundamentale forandringer i eksisterende markedspræmisser og incitamentsstrukturer. Men mange undervurderer betydningen af ESG-agendaen på tværs af værdikæden og de krav, det stiller til virksomhedens evne til at levere data. For når en fødevareproducent skal imødekomme forbrugerforventninger og lovkrav til ESG-data på rugbrød, stiller det også nye krav til producenten af mel, landmanden og landmandens leverandører.

Hos os kan I få hjælp til at sætte retning for og eksekvere jeres ESG-strategi. Vi hjælper med udvikling af en strategi, som matcher værdikædens krav, og med at implementere en arkitektur, der sikrer udveksling og distribution af relevant ESG-data. 

Få strategi og struktur i ESG-data

I Combine udvikler og implementerer vi struktur i jeres data, som sikrer kvalitet og bevægelighed i ESG-data på tværs af organisation, marked og værdikæde.  
To vindmøller i tusmørke

ESG forudsætter struktur i master data

Data afgør jeres evne til at kunne levere på krav til ESG-dokumentation og forbedrer den hurtige tilpasning til ny lovgivning og nye forventninger. Derfor kan I ikke arbejde strategisk med en ESG-strategi uden fokus på datastruktur og systemarkitektur.

Vi hjælper jer med at tage højde for den stigende kompleksitet i samarbejdsformer og sikrer, at I kan imødekomme både kendte og ukendte krav til ESG-data fra værdikæder og marked.

Få struktur i jeres master data

Hannes Egler Nt4k2jdtwtq Unsplash

Automatisk udveksling af ESG-data

Udveksling af data på tværs af organisation og værdikæde er afgørende for at kunne reagere på ESG-krav og lovgivning. I mange organisationer er dataudveksling og -vedligehold dog forbundet med et stort resursetræk blandt medarbejdere. Mange af de udfordringer kan automatisering imødekomme, og det er derfor afgørende at tænke ind i jeres ESG-strategi.

Med den rette dataarkitektur sikrer vi, at I kan udnytte potentialerne i automatisk dataudveksling. Det optimerer jeres processer og sikrer samtidig kvaliteten i data, fordi risikoen for håndholdte fejl reduceres, når processer håndteres automatisk.

Læs mere om automatisering her

Viden om den direkte kunde er ikke længere er nok. Nu skal I forstå betydningen af krav og forventninger i en større kontekst. I skal vide, hvem der kommer til at efterspørge hvad og hvornår. Og så skal I have et organisatorisk og teknisk setup, som til enhver tid kan levere de data, som kan svare på spørgsmålene.

Emil Bonnerup, partner og senior datakonsulent

Emil
Combine Møde 3327 Web

ESG-strategi starter med analyse af forretningen

Et godt sted at starte sin ESG-strategi er med en forretningsanalyse. For en forretningsanalyse giver jer indsigt i værdikæden – både forlæns til kundernes virkelighed og baglæns til leverandørernes virkelighed. Den gør jer klogere på adfærd, agendaer og konkurrencevilkår. Og den hjælper jer med at sikre, at I starter der, hvor I først vil blive mødt af nye ESG-krav. En indsigt, I også kan bruge som grundlag i jeres dobbelt væsentlighedsanalyse.

I analysen samler vi indsigt fra marked, værdikæde og organisation og omsætter det til konkrete anbefalinger til en ESG-strategi og struktur i ESG-data, som kan gøre strategien operationel.

Læs mere om forretningsanalyse

Kontakt

Vil du høre mere om vores tilgang til ESG-strategi?

e.Image.Name
Emil Bonnerup

Partner og seniorkonsulent, data og ESG
+45 2894 8206
eb@combine.dk