Bæredygtighed (ESG)

Det stærke fokus på bæredygtighed skaber grundlæggende forandringer i værdikæder og samarbejdsformer. Samtidig stiller det jer overfor en stor, ny opgave, når I skal leve op til data- og dokumentationskrav i ESG-lovgivningen.

Dan Otis Oyfht4x5isg Unsplash
Combine Jan 2024 2046 Combine Nov 22 7367

ESG er et markedsvilkår

Nye agendaer skaber fundamentale forandringer i eksisterende markedspræmisser og incitamentsstrukturer. Men mange undervurderer betydningen af ESG-agendaen på tværs af værdikæden og de krav, det stiller til virksomhedens evne til at levere data. For når en fødevareproducent skal imødekomme lovkrav og forbrugerforventninger på rugbrød, kommer det til at stille nye krav til producenten af mel, landmanden og landmandens leverandører.

Hos os kan I få hjælp til at sætte retning for og eksekvere jeres ESG-strategi. Vi hjælper med udvikling af en datastrategi, som matcher værdikædens krav og med at implementere en arkitektur, som sikrer udveksling og distribution af relevant ESG-data. 

Strategi og struktur i ESG-data

I Combine udvikler og implementerer vi datastrukturer, som sikrer kvalitet og bevægelighed i stamdata på tværs af organisation, marked og værdikæde.  
To vindmøller i tusmørke

Struktur i stamdata er forudsætning for ESG-dokumentation

Data afgør både jeres evne til at kunne levere på dokumentationkrav og til hurtig tilpasning til ny lovgivning og nye forventninger. Derfor kan I ikke arbejde strategisk med ESG-dokumentation uden et stærkt fokus på datatilgang og systemarkitektur.

Hos os kan I få hjælp til at udvikle en datastrategi og -tilgang, som tager højde for den stigende kompleksitet i samarbejdsformer, og som sikrer, at I kan mødekomme både kendte og ukendte datakrav fra værdikæder og marked.

Combine Jan 2024 2041

Systemarkitektur gør arbejdet med stamdata operationelt

I Combine udvikler og implementerer vi modulær systemarkitektur, hvor stamdata opbevares i dedikerede systemer, som forbindes i en fleksibel og kommercielt orienteret IT-arkitektur.

Med data i dedikerede systemer som PIM, ERP, CRM, SCM og ESG får I både den bedste kvalitet i den enkelte datatype og den bedste anvendelse på tværs af organisation og marked. Samtidig sætter en fleksibel systemarkitektur jer fri fra de begrænsninger, som følger, når man forsøger at ”bøje” eksisterende systemer.

Hannes Egler Nt4k2jdtwtq Unsplash

Automatisering af dataudveksling

Udveksling af data på tværs af organisation og værdikæde er afgørende for at kunne reagere på ESG-krav og lovgivning. I mange organisationer er dataudveksling og -vedligehold dog forbundet med et stort resursetræk blandt medarbejdere. Mange af de udfordringer kan automatisering imødekomme.

Med en modulær systemarkitektur sikrer vi, at I kan udnytte potentialerne i AI og automatisering, når data skal udveksles. Det optimerer jeres processer og sikrer samtidig kvaliteten i data, fordi risikoen for håndholdte fejl reduceres, når processer håndteres gennem automatisering.

Viden om den direkte kunde er ikke længere er nok. Nu skal I forstå betydningen af krav og forventninger i en større kontekst. I skal vide, hvem der kommer til at efterspørge hvad og hvornår. Og så skal I have et organisatorisk og teknisk setup, som til enhver tid kan levere de data, som kan svare på spørgsmålene.

Emil Bonnerup, partner og senior datakonsulent

Emil
Combine Møde 3327 Web

Forretningsanalyse som afsæt for ESG-strategi

Et godt sted at starte sin ESG-strategi er med en forretningsanalyse. For en forretningsanalyse giver jer indsigt i værdikæden – både forlæns (kundernes virkelighed) og baglæns (leverandørernes virkelighed). Den gør jer klogere på adfærd, agendaer og konkurrencevilkår. Og den hjælper jer med at sikre, at I starter der, hvor I først vil blive mødt af nye krav. En indsigt, I også kan bruge som grundlag i jeres dobbelt væsentlighedsanalyse.

I en forretningsanalyse samler vi indsigt fra marked, værdikæde og organisation og omsætter det til konkrete anbefalinger til en ESG-datastrategi og en systemarkitektur, som kan gøre strategien operationel.

Læs mere om forretningsanalyse

Kontakt

Vil du høre mere om vores tilgang til ESG og bæredygtighed?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk