Transport og logistik

Digitalisering baner vej for effektivisering, sporbarhed og ny forretning hos transport- og logistikvirksomheder. For digitale løsninger kan transformere gammeldags processer og kvalificere nye forretningsområder.

Motorvejdnet Med Kørende Biler

Kontekst

Digitalisering skaber afsæt for nye forretningsmodeller

Transport- og logistiksektoren digitaliseres i stigende grad. Ifølge trafikvirksomhederne sker mere end 85 % af billetsalget i dag via hjemmesider, apps, sms og rejsekort. Samtidig skaber et stigende online salg på tværs af brancher nye vækstmarkeder for logistikvirksomhederne. For her er bl.a. leveringstid blevet et konkurrenceparameter.

Det betyder, at både kunder og samarbejdspartnere stiller nye og flere krav til effektivitet, tracking, sporbarhed og datahåndtering. Og svaret på mange af de krav er digitalisering. For med digitale løsninger kan gammeldags processer gøres smarte, og forretning, billetter og ruteplanlægning kan kvalificeres og udvikles.

Services

Vi hjælper virksomheder med at udvikle digital forretning

0436D4adb1237a24fd7736957098054e

Strategi og forretningsudvikling

Digital forretningsudvikling handler om at se forretning og forretningsstrategi i en digital kontekst. 

Hos os kan I få hjælp til at:

 • Afdække sammenhængene i jeres forretningsmodeller
 • Gentænke jeres strategi og forretningsmodeller i en digital kontekst
 • Identificere nye digitale services
 • Sandsynliggøre kommerciel værdi

På den baggrund hjælper vi jer med at udvikle digitale strategier og eksekvere på dem efterfølgende.

To mennesker kigger på data på en bærbar computer og en mobiltelefon

Datastrategi

Tracking og analyse af vareflows, fragtmønstre og billetsalg er vigtige elementer i udvikling af digital forretning. Det kræver overblik, indblik og et godt datagrundlag.

Vi hjælper jer med at:

 • Skabe overblik over virksomhedens it-arkitektur, systemer og data
 • Kvalificere de digitale løsninger, som sikrer kvalitet og sammenhæng i data på tværs af organisationen

På den baggrund udarbejder vi konkrete anbefalinger til en stamdata-model, der sikrer en ensrettet datamængde og forretningsskabende brug af dataene.

Mand koder på storskærm

Digitale platforme

Teknologi er skelettet i den digitale forretning. For teknologien understøtter logistik og kommunikation mellem land, vand, luft og hovedkontor.

Vi hjælper jer med at kvalificere og implementere tekniske løsninger, som matcher marked, forretning og organisation. Det kan fx være:

 • Apps
 • Kundeportaler
 • Komplekse bookingløsninger
 • Logistiksystemer
 • PIM-platforme
To Smilende Kvinder Siddder Ved Deres Computere

Procesoptimering

Med digitalisering kan rutineprægede arbejdsprocesser udfases til fordel for smarte, softwaredrevne processer. Digitale processer øger jeres effektivitet og sporbarhed, fordi de kræver mindre manuel håndtering og skaber gennemsigtighed på tværs af forretningen.

Det giver jer en række forretningsmæssige fordele:

 • Effektivitet
 • Kvalitet og ensartethed i den datadrevne forretning
 • Fremtidssikret og skalérbar drift
 • Frigørelse af resurser til ny værdiskabelse

Perspektiv

Jordklode I Mørke Oplyst Med Lys Fra Byer

Vi kender sektoren

Vi har fulgt den i en årrække og set, hvordan digitalisering har ændret markedets behov og forventninger. Fra at være en branche med mange manuelle og analoge processer, er sektoren i dag i hurtig bevægelse mod mere digitale strategier.

Og det giver rigtig god mening, at sektoren i stigende grad orienterer sig digitalt. For transport- og logistiksektoren spiller en vigtig rolle i mange branchers forsyningskæder. Og her er transport og logistik blevet et konkurrenceparameter.

Udveksling af data

Let tilgængelig information, hurtig leveringstid, tracking og dokumentation af klimaaftryk bare noget af det, som kunder, partnere og lovgivere efterspørger.  

Så det er nødvendigt at tænke i digitale løsninger, hvis transport- og logistikvirksomhederne vil være konkurrencedygtige. For med en datadrevet, digital strategi kan man effektivisere, reducere dyre fejl, følge markedets udvikling og kommunikere effektivt med sin omverden.

Vi kender jeres behov for datadreven forretning, og vi ved, hvordan man udvikler og implementerer de strukturer og automatiserede løsninger, som realiserer markedets forretningsmuligheder.

Bæredygtighed

Digitalisering rummer svaret på en del af de udfordringer, som sektoren oplever i forhold til bæredygtighed. For digitale løsninger kan bl.a. imødekomme en del af udfordringerne med at tænke transportleddet grønt.

Med det rette digitale setup kan I monitorere jeres klimaaftryk og dokumentere jeres processer. Det giver bl.a. mulighed for at beregne miljøbelastning og CO2-udledning. Og den indsigt giver jer et godt udgangspunkt for det fremadrettede arbejde med at reducere jeres miljøbelastning.

Proces

961C27ce46ccda2b8cbc6f0021901234

Sådan arbejder vi

Vi laver ikke standardløsninger. Vi laver løsninger, som matcher jeres virksomheds behov.

Derfor arbejder vi altid med digitalisering som forretningsstrategi, aldrig kun som et teknologiprojekt. Vores afsæt er at koble jeres eksisterende strategier med digitale forretningsmuligheder.

Vi ved, at de bedste løsninger skabes, når jeres virkelighed møder vores faglighed. Derfor er vi optagede af at sætte jeres viden og resurser i spil i forhold til vores faglige kompetencer i løbet af et samarbejde. Workshops, statusmøder og løbende dialog er derfor vigtige redskaber i vores værktøjskasse.

Vi arbejder indsigtsdrevet. Det betyder, at vi udvikler vores løsninger på et oplyst beslutningsgrundlag. Et grundlag, som vi skaber med grundige kundeindsigter og forretningsanalyser.

På det fundament udvikler og implementerer vi digitale strategier og tekniske platforme, som rummer forretning, marked og organisation.

Mange virksomheder kører med forskellige systemer, applikationer og teknologier internt i forretningen. Den type organisering skaber dog ofte problemer med datastyring og -kvalitet, effektivitet og innovation. Derfor er der store fordele ved at arbejde med organisering af sit data.

Jonas Haldrup Nielsen
Partner og chefrådgiver, teknologi , Combine A/S

Jonas Haldrup Nielsen

Kontakt

Skal vi hjælpe med datadrevet forretningsudvikling?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk