Produktion og fremstilling

Store agendaer som ESG og AI forandrer præmisser og skaber nye forretningsmuligheder. For både markedsplads og B2B-processer skifter form i takt med udviklingen. Det stiller nye krav til virksomhedernes strategi, struktur og skalerbarhed.

Hånd Holder Værktøj

Nye agendaer forandrer forretningens præmisser

Digitalisering har på rekordtid ændret præmisserne for drift af industri- og produktionsvirksomheder. For digitalisering er blevet et konkurrenceparameter.

Mod markedet har digitalisering forandret kundernes forventninger til selvbetjening, service og brugeroplevelse. Internt vinder digitale forretninger på den effektivitet, datakvalitet og sammenhængskraft, som følger med digitalisering af processer.

Hos os kan I få hjælp til at digitalisere jeres forretning. Vi hjælper med at identificere de digitale forretningspotentialer og med at udvikle og implementere digitale platforme, som indfrier det.

Vi hjælper med at nytænke datastrategi og systemimplementering

Kvinde Kommer Gående Med Computer

Datastrategi

Kommerciel udvikling, effektivisering, automatisering og dokumentation afhænger af jeres evne til at håndtere, udveksle og udstille data. Derfor er en datastrategi nødvendig, hvis I vil sikre et stærkt afsæt for virksomhedens drift og udvikling.

Vi hjælper jer med at:

 • Skabe overblik over virksomhedens it-arkitektur, systemer og data
 • Kvalificere de digitale løsninger, som sikrer kvalitet og sammenhæng i data på tværs af organisationen

På den baggrund udarbejder vi konkrete anbefalinger til en datastrategi, der sikrer jer en ensrettet datamængde og forretningsskabende brug af dataene.

Læs om datastrategi

Mennesker Holder Møde Rundt Om Et Bord

Forretningsanalyse

I en forretningsanalyse samler vi indsigt fra marked, værdikæde og organisation og omsætter det til et 360 graders overblik med konkrete anbefalinger til virksomhedens digitale forretningsudvikling.

Forretningsanalysen kan bl.a. bruges til at kvalificere:

 • Systemarkitektur og datamodeller
 • ESG-strategi og -rapportering
 • Strategisk anvendelse af AI
 • Værdiskabelse i kundevendte aktiviteter (value proposition)
 • Digitale services

Læs om forretningsanalyse

Hænder skriver på bærbar computer

Digitalisering af produktdata

Opdateret produktdata er afgørende i en række af forretningens sammenhænge. Med en PIM-platform kan I samle og administrere jeres produktdata ét sted. Platformen sikrer kvalitet i markedsrettede aktiviteter og styrker jeres evne til hurtig omstilling til nye krav.

Med en PIM-platform får I:

 • Ensartet produktdata
 • Automatisk opdatering af kundevendte brugerflader
 • Effektivisering af interne processer
 • Kvalitet i alle kanaler

Læs om PIM og produktdata

To mennesker vurderer design foran en computer

Procesanalyse

I mange virksomheder båndlægger manuelle processer en stor del af medarbejdernes tid. Med digitalisering kan I optimere og effektivisere arbejdsgange og processer.

Det giver jer en række forretningsmæssige fordele:

 • Fremtidssikret og skalerbar drift
 • Højere dækningsgrad på produkter og services
 • Frigørelse af resurser til ny værdiskabelse

Med en procesanalyse skaber vi indsigt i sammenhænge i data, forretning og organisation. Indsigten omsætter vi til konkrete anbefalinger til strategi, arkitektur, implementering og organisatorisk forankring.

Combine Møde 3352 Web

Vi kender sektoren

Vi har set den bevæge sig hurtigt og dygtigt, men også set den kæmpe med den digitale omstilling.

For digitalisering er svært. Og særligt i virksomheder, hvor en fysisk produktionsafdeling er både hjerte og omdrejningspunkt for drift, udvikling og innovation. Vi forstår de mekanismer og logikker, som kendetegner industri- og produktionsvirksomheder. Og vi ved hvordan, og hvad der skal til, for at de kan udvikle sig digitalt.

Med det udgangspunkt hjælper jer med at skabe digital forretning. Det gør vi ved at udvikle digitale strategier og implementere skalerbare, digitale platforme, som skaber sammenhæng mellem forretning, teknologi og organisation.

 

Bæredygtighed

Digitalisering rummer svaret på en del af de udfordringer, som industri- og produktionsvirksomheder oplever i forhold til bæredygtighed. For digitale løsninger kan bl.a. imødekomme behovet for sporbarhed. 

Med det rette digitale setup kan I monitorere jeres klimaaftryk gennem produktionskæde og logistik og dokumentere jeres processer. Det giver bl.a. mulighed for at beregne miljøbelastning og CO2-udledning. Det skaber et godt fundament for at arbejde med miljøstempler, produktkvalitet og footprints.

961C27ce46ccda2b8cbc6f0021901234

Sådan arbejder vi

Vi laver ikke standardløsninger. Vi laver løsninger, som matcher jeres virksomheds behov.

Derfor arbejder vi altid med digitalisering som forretningsstrategi, aldrig kun som et teknologiprojekt. Vores afsæt er at koble jeres eksisterende strategier med digitale forretningsmuligheder.

Vi ved, at de bedste løsninger skabes, når jeres virkelighed møder vores faglighed. Derfor er vi optagede af at sætte jeres viden og resurser i spil i forhold til vores faglige kompetencer i løbet af et samarbejde. Workshops, statusmøder og løbende dialog er derfor vigtige redskaber i vores værktøjskasse.

Vi arbejder indsigtsdrevet. Det betyder, at vi udvikler vores løsninger på et oplyst beslutningsgrundlag. Et grundlag, som vi skaber med grundige kundeindsigter og forretningsanalyser.

På det fundament udvikler og implementerer vi digitale strategier og tekniske platforme, som rummer forretning, marked og organisation.

I må ikke digitalisere for digitaliseringens skyld - I skal digitalisere for forretningens skyld. Derfor skal I altid kunne genkende digitaliseringen i jeres forretningsstrategi.

Simon Brøndum Jensen
Chefrådgiver, strategi og partner , Combine A/S

Simon Brøndum Jensen

Kontakt

Skal vi hjælpe med datadrevet forretningsudvikling?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk