Landbrug og fødevarer

Nye agendaer forandrer markedspræmisser og incitamentsstrukturer i landbrugs- og fødevaresektoren og får marked og samarbejdspartnere til at efterspørge data. Vinderne bliver de virksomheder, som er klar med svar i form af realtidsdata i god kvalitet og rette format.

Meric Tuna Ce1ovmrzumq Unsplash

Data er en vigtig kapital i værdikæden

Bæredygtighed, ESG og nye forbrugerforventninger skaber grundlæggende forandringer i markedspræmisser i landbrugs- og fødevaresektoren. For adgangen til markedet afhænger i stigende grad af evnen til at kunne dokumentere sit klimaaftryk og levere data i rette format og kvalitet. Det gør værdikædeforståelse, datastrategi og systemarkitektur til forretningskritiske områder i kerneforretningen.

Hos os kan I få hjælp til at sætte retning for og eksekvere jeres strategi. Vi hjælper med udvikling af en datastrategi, som matcher værdikædens krav, og med at implementere en systemarkitektur, der sikrer jeres evne til udveksling og distribution af relevant master data. 

Vi hjælper med at nytænke datastrategi og systemimplementering

Combine Jan 2024 2046

Bæredygtighed i værdikæden

Samarbejdsformer og markedsvilkår er under forandring, og viden om den direkte kunde er ikke længere nok, når virsomheder skal imødekomme krav og forventninger fra markedet.

Med en værdikædeanalyse laver vi en kortlægning af værdikæden set fra forretningens perspektiv. Analysen gør jer klogere på adfærd, agender og konkurrencevilkår og hjælper jer samtidig med at sikre, at I starter der, hvor I først vil blive mødt af nye krav.

Med analysen får I:

 • En kortlægning af aktiviteter og afhængigheder i virksomhedens værdikæde 
 • Konkrete anbefalinger til en ESG-datastrategi
 • Konkrete anbefalinger til en systemarkitektur, som kan gøre strategien operationel.

Læs om værdikædeanalyse

Kvinde Smiler Foran Tavle

Datastrategi som fundament for forretningsudvikling

Data er ikke længere et internt anliggende. For både lovgivning og markedsvilkår gør, at værdikæden i stigende grad får brug for adgang til jeres data. Det stiller store krav til evnen til at arbejde med dataopsamling, datalagring og datastrømme.

Med en datastrategi udvikler vi et strategisk arbejdsredskab, som klæder jer på til at arbejde struktureret og kommercielt orienteret med jeres stamdata. Strategien udstikker bl.a. retning for:

 • Data governance i et kommercielt forretningsperspektiv
 • Principbeslutninger og datamodeller
 • Organisatorisk forankring

Læs om datastrategi

Brød

Digitalisering af produktdata

Opdateret produktdata er afgørende i en række af forretningens sammenhænge. Med et PIM-system samler og digitaliserer vi processer og data om produkter ét sted. Det giver jer et stærkt redskab til håndtering og udveksling af produktdata i realtid på tværs af organisation, marked og værdikæde.

Med en PIM-platform får I:

 • Ensartethed i produktdata
 • Smidig udveksling af produktdata
 • Et dynamisk system, der kan tilpasses, vokse og udbygges over tid
 • Automatisk opdatering af kundevendte brugerflader
 • Effektivisering af interne processer

Læs om produktdata og PIM

To hænder holder om mobiltelefon med bærbar computer i baggrunden

Datastyring på tværs af systemer

En datastrategi kan ikke stå alene. Den skal gøres operationel af systemarkitektur. Af en arkitektur, som sikrer, at de enkelte datatyper håndteres korrekt og effektivt, og at de gnidningsfrit kan udveksles på tværs af organisation og marked.

I Combine udvikler og implementerer vi modulær systemarkitektur, hvor specialiserede systemer varetager opgaverne og forbindes på tværs. Det sikrer kvalitet og sammenhæng på tværs af datatyper, og at virksomheden hurtigt kan omstille sig til nye krav, forventninger og lovgivning.

Læs om systemarkitektur

Combine Jan 2024 1813

Vi kender sektoren

De seneste år har vi hjulpet en række landbrugs- og fødevarevirksomheder med omstilling til datadrevet forretningsforretning. Så vi kender præmisserne, og vi forstår de dynamikker, som bl.a. ESG-dagsordenen bringer ind i landbrugs- og fødevaresektoren. I både drift og udvikling.

Den erfaring har vi med, når vi hjælper med at flytte data og digitalisering fra salgs- og driftsanliggender til fundament for forretning, markedsposition og konkurrencekraft.

Der findes ingen nemme løsninger på de opgaver, de nye ESG-krav bringer ind i forretningen. Men med de rette systemer, en fleksibel arkitektur og en struktureret datatilgang kan I skabe et stærkt fundament for at imødekomme nye kommercielle krav og forventninger.

Emil Bonnerup
Partner og senior datakonsulent , Combine A/S

Emil
To Personer I Samtale

Sådan arbejder vi

Vi laver ikke standardløsninger. Vi laver løsninger, som matcher jeres virksomheds behov. Derfor arbejder vi altid med digitalisering som forretningsstrategi, aldrig kun som et teknologiprojekt.

Vi ved, at de bedste løsninger skabes, når jeres virkelighed møder vores faglighed. Derfor er vi optagede af at sætte jeres viden og resurser i spil i forhold til vores faglige kompetencer i løbet af et samarbejde. Workshops, statusmøder og løbende dialog er derfor vigtige redskaber i vores værktøjskasse.

Vi arbejder indsigtsdrevet. Det betyder, at vi udvikler vores løsninger på et oplyst beslutningsgrundlag. Et grundlag, vi skaber med analyser af forretning og værdikæder.

På det fundament udvikler og implementerer vi digitale strategier og tekniske platforme, som rummer forretning, marked og organisation.

Kontakt

Skal vi hjælpe med datadrevet forretningsudvikling?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk