Handel og engros

Digitale løsninger har flyttet kunder og marked online. Det stiller krav til virksomheders evne til at arbejde datadrevet med forretningsudvikling.

Smilende kvinde sidder ved bord med en tablet i hånden

Digitalisering baner vej for kommerciel forankring

I 2021 steg danskernes online køb med 18 %. Og 47 % havde handlet online inden for den seneste uge. Tallene bekræfter de senere års udvikling, hvor den digitale købsadfærd i stigende grad har bidt sig fast. Og den private købsadfærd smitter af på den professionelle adfærd.

Så digitalisering har forandret præmisserne for drift og udvikling af handels- og detailvirksomheder. For nutidens forbrugere er digitale - uanset om man arbejder B2C eller B2B. Og de har store krav til den digitale forretning og dens services, hvis de skal forblive loyale. Derfor er virksomhedens evne til hurtig digital omstilling og skalering afgørende.

Vi hjælper med at nytænke datastrategi og systemimplementering

Combine Møde 3352 Web

Datastrategi

Med en datastrategi får I et strategisk arbejdsredskab, som sikrer datakvalitet og smidig dataudveksling på tværs af marked og organisation. 

Vi hjælper jer med at udvikle en datastrategi, som gennem principbeslutninger og datamodeller kan danne ramme for en struktureret dataanvendelse i og på tværs af virksomheden. Det giver jer en række fordele:

 • En struktureret tilgang til data reducerer fejl, mangler og uhensigtsmæssige arbejdsgange

 • Datastyring sikrer, at virksomheden hurtigt kan omstille sig til nye krav og forventninger fx i forbindelse med ESG-rapportering og sporbarhed

 • En stærk datakvalitet og -struktur skaber afsæt for ny digital forretning og innovation fx brugen af AI.

Læs om datastrategi

Combine Joint Work 0816

Forretningsanalyse

Kvalificerede beslutninger og prioriteringer hænger tæt sammen med indsigt i kundebase og marked.

I en forretningsanalyse samler vi indsigt fra marked, værdikæde og organisation og omsætter det til et 360 graders blik på forretningen med konkrete anbefalinger til virksomhedens strategi og udvikling.

Forretningsanalysen kan I bl.a. bruge til at kvalificere:

 • Systemarkitektur og datamodeller
 • ESG-datastrategi
 • Strategisk anvendelse af AI
 • Værdiskabelse i kundevendte aktiviteter
 • Digitale services

Læs mere forretningsanalyse

Hænder skriver på bærbar computer

Digitalisering af produktdata

Produktdata definerer kvaliteten af e-commerce og reaktionstiden mod markedet.

Med et PIM-system kan I samle og digitalisere både processer og data. Systemet samler produktdata og distribuerer den til eksterne platforme fx websites, apps og kundeportaler.

Med en PIM-platform får I:

 • Ensartet produktdata
 • Automatisk opdatering af kundevendte brugerflader
 • Effektivisering af interne processer
 • Kvalitet i alle kanaler

Læs om PIM og produktdata

Mennesker i dialog ved et bord med computer

Forretningsmodeller

Udforskning af forretningsmodeller er et godt første skridt i en digitaliseringsproces, fordi formatet giver en ledergruppe mulighed for at etablere en fælles forståelse af virksomheden og dens kontekst. Samtidig skaber formatet et godt fundament for at idéudvikle i fællesskab.

Udforskning af forretningsmodeller kan bl.a. hjælpe jer med at afklare, hvordan I kan arbejde med:

To kvinder sidder sammen foran computerskærm

Vi kender sektoren

Vi har set den ligge forrest i feltet, når det kommer til nye digitale muligheder. Vi har også set den kæmpe med den skalering og omstilling, som er nødvendig, når man agerer i et marked, hvor den digitale udvikling går hurtigt.

For både B2B- og B2C-forbrugerne er digitale. Og hvor pris tidligere var det største konkurrenceparameter, så konkurrerer virksomheder i dag i langt højere grad på tilgængelighed, service og udvalg.

Det stiller store krav til virksomhedernes indsigt i både kunder og marked, og til deres evne til at skabe sammenhæng og skalerbarhed i de digitale platforme.

Vi hjælper jer med at skabe digital forretning, som matcher både kendte og ukendte behov. Det gør vi ved at udvikle digitale strategier og implementere fleksible, digitale platforme på åbne teknologier, som nemt kan tilpasses fremtidens nye behov.

Bæredygtighed

Digitalisering rummer svaret på en del af de udfordringer, som handels- og detailvirksomheder oplever i forhold til bæredygtighed. For digitale løsninger kan bl.a. imødekomme behovet for sporbarhed. 

Med det rette digitale setup kan I monitorere jeres klimaaftryk og dokumentere jeres processer. Det giver bl.a. mulighed for at beregne miljøbelastning og CO2-udledning. Det skaber et godt fundament for at arbejde med miljøstempler, produktkvalitet og footprints.

961C27ce46ccda2b8cbc6f0021901234

Sådan arbejder vi

Vi laver ikke standardløsninger. Vi laver løsninger, som matcher jeres virksomheds behov.

Derfor arbejder vi altid med digitalisering som forretningsstrategi, aldrig kun som et teknologiprojekt. Vores afsæt er at koble jeres eksisterende strategier med digitale forretningsmuligheder.

Vi ved, at de bedste løsninger skabes, når jeres virkelighed møder vores faglighed. Derfor er vi optagede af at sætte jeres viden og resurser i spil i forhold til vores faglige kompetencer i løbet af et samarbejde. Workshops, statusmøder og løbende dialog er derfor vigtige redskaber i vores værktøjskasse.

Vi arbejder indsigtsdrevet. Det betyder, at vi udvikler vores løsninger på et oplyst beslutningsgrundlag. Et grundlag, som vi skaber med grundige kundeindsigter og forretningsanalyser.

På det fundament udvikler og implementerer vi digitale strategier og tekniske platforme, som rummer forretning, marked og organisation.

Kontakt

Skal vi hjælpe med datadrevet forretningsudvikling?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk