Handel og detail

E-commerce er en gamechanger for handel- og detailsektoren. For digitale løsninger har flyttet kunder og marked online. Det stiller krav til virksomhedernes evne til at arbejde struktureret og databaseret med deres digitale forretningsudvikling.

Smilende kvinde sidder ved bord med en tablet i hånden

Kontekst

Digitalisering baner vej for kommerciel forankring

I 2021 steg danskernes online køb med 18 %. Og 47 % havde i gennemsnit handlet online inden for den seneste uge. Tallene bekræfter de senere års udvikling, hvor den digitale købsadfærd i stigende grad har bidt sig fast. Og den private købsadfærd smitter af på den professionelle adfærd.

Så digitalisering har forandret præmisserne for drift og udvikling af handels- og detailvirksomheder. For nutidens forbrugere er digitale - uanset om man arbejder B2C eller B2B. Og de har store krav til den digitale forretning og dens services, hvis de skal forblive loyale. Derfor er virksomhedens evne til hurtig digital omstilling og skalering afgørende.

Services

Vi hjælper virksomheder med at udvikle digital forretning

Combine Møde 3352 Web

Datastrategi

Data er et stærkt værktøj til at kvalificere strategiske beslutninger. For data kan give jer et godt billede af forretningen, dens sammenhænge og dens styrker og svagheder. Det kræver dog, at datagrundlaget er både godt og fyldestgørende.

Vi hjælper jer med at:

 • Forstå og kvalificere virksomhedens it-arkitektur, systemer og data
 • Skabe overblik og sammenhæng i partnerdata, 3. partsdata og data fra underleverandører

På den baggrund udarbejder vi en konkret anbefaling til datamodel og -håndtering, som kan udvikle jeres digitale forretning.

Combine Joint Work 0816

Markedsanalyse

Kvalificerede beslutninger og prioriteringer hænger tæt sammen med indsigt i kundebase og marked. Vi hjælper jer med et overblik over markedspositionen og en forståelse af, hvad jeres forretning og digitale løsninger skal imødekomme hos kunden.

Med en markedsanalyse får I:

 • Dokumenteret indsigt i jeres marked, kunder og processer
 • Viden om behov, efterspørgsel og tendenser

Indsigten omsætter vi til arbejdsredskaber fx i form af kortlægning af kunderejsen eller visualisering af målgrupper med personaer.

Hænder skriver på bærbar computer

Digitalisering af produktdata

Produktdata definerer kvaliteten af e-commerce og reaktionstiden mod markedet.

Med et PIM-system kan I samle og digitalisere både processer og data. Systemet samler produktdata og distribuerer den til eksterne platforme fx websites, apps og kundeportaler.

Med en PIM-platform får I:

 • Ensartet produktdata
 • Automatisk opdatering af kundevendte brugerflader
 • Effektivisering af interne processer
 • Kvalitet i alle kanaler
Mennesker i dialog ved et bord med computer

Ledelsesrådgivning

Kommerciel forankring afhænger af evnen til at træffe de rigtige strategiske beslutninger. Det kræver indsigt i forretning, teknologi og organisation. Med rådgivning kan I styrke jeres beslutningsdygtighed.

Vi hjælper med:

 • Udvikling af digitale strategier
 • Løbende prioritering i investering og forretning
 • Målepunkter og fremdrift
 • Sikring af ejerskab og samarbejde på tværs af organisationen
To personer drøfter digitalisering ved deres computere

Ledelse af digitale forandringer

Digitale strategier udvikles i ledelsen, men de lever i driften. Derfor kræver nye, digitale processer og systemer bred forankring i organisationen.

Hos os kan I få hjælp til at lede og implementere nye digitale initiativer i jeres organisation.

Vi hjælper jer med:

 • Medarbejderinddragelse og -roller
 • Forandringsledelse
 • Identifikation og monitorering af mål, ressourcetræk og fremdrift
 • Dokumentation af processer og rutiner i flows og værdikæder

Perspektiv

To kvinder sidder sammen foran computerskærm

Vi kender sektoren

Vi har set den ligge forrest i feltet, når det kommer til nye digitale muligheder. Vi har også set den kæmpe med den skalering og omstilling, som er nødvendig, når man agerer i et marked, hvor den digitale udvikling går hurtigt.

For både B2B- og B2C-forbrugerne er digitale. Og hvor pris tidligere var det største konkurrenceparameter, så konkurrerer virksomheder i dag i langt højere grad på tilgængelighed, service og udvalg.

Det stiller store krav til virksomhedernes indsigt i både kunder og marked, og til deres evne til at skabe sammenhæng og skalerbarhed i de digitale platforme.

Vi hjælper jer med at skabe digital forretning, som matcher både kendte og ukendte behov. Det gør vi ved at udvikle digitale strategier og implementere fleksible, digitale platforme på åbne teknologier, som nemt kan tilpasses fremtidens nye behov.

Bæredygtighed

Digitalisering rummer svaret på en del af de udfordringer, som handels- og detailvirksomheder oplever i forhold til bæredygtighed. For digitale løsninger kan bl.a. imødekomme behovet for sporbarhed. 

Med det rette digitale setup kan I monitorere jeres klimaaftryk og dokumentere jeres processer. Det giver bl.a. mulighed for at beregne miljøbelastning og CO2-udledning. Det skaber et godt fundament for at arbejde med miljøstempler, produktkvalitet og footprints.

Proces

961C27ce46ccda2b8cbc6f0021901234

Sådan arbejder vi

Vi laver ikke standardløsninger. Vi laver løsninger, som matcher jeres virksomheds behov.

Derfor arbejder vi altid med digitalisering som forretningsstrategi, aldrig kun som et teknologiprojekt. Vores afsæt er at koble jeres eksisterende strategier med digitale forretningsmuligheder.

Vi ved, at de bedste løsninger skabes, når jeres virkelighed møder vores faglighed. Derfor er vi optagede af at sætte jeres viden og resurser i spil i forhold til vores faglige kompetencer i løbet af et samarbejde. Workshops, statusmøder og løbende dialog er derfor vigtige redskaber i vores værktøjskasse.

Vi arbejder indsigtsdrevet. Det betyder, at vi udvikler vores løsninger på et oplyst beslutningsgrundlag. Et grundlag, som vi skaber med grundige kundeindsigter og forretningsanalyser.

På det fundament udvikler og implementerer vi digitale strategier og tekniske platforme, som rummer forretning, marked og organisation.

Kontakt

Skal vi hjælpe med datadrevet forretningsudvikling?

e.Image.Name
Jonas Haldrup Nielsen

Partner og seniorkonsulent
+45 6016 3459
jhn@combine.dk

e.Image.Name
Simon Brøndum Jensen

Partner og rådgiver
+45 2763 6365
sbj@combine.dk