Indsigt

Vindervirksomheder er omstillet til forandringen, inden den sker

Verden forandrer sig ind imellem meget hurtigt - og det er noget, enhver virksomhed kan mærke lige nu. Mere end nogensinde mærker virksomhederne, hvordan hurtigt opståede forandringer giver en konkurrencefordel hos dem, der hurtigst kan omstille sig.

Emil Bonnerup

User Experience & Data konsulent

02. juni 2020

Stop gætteriet

Det handler om beslutningsdygtighed – at have de rette forudsætninger for at kunne træffe gode valg.

En reel beslutningsdygtighed baserer sig på viden – fx om ændringer i adfærden hos brugere og kunder, i forsyningslinjerne, i virksomhedens tilgængelige ressourcer i form af materialer, medarbejdere osv. Og god dømmekraft er et direkte resultat af data og evidens.

 

Den utilgængelige viden

Den viden har en del virksomheder en alt for begrænset adgang til. Mange har derfor også et usikkert grundlag for løbende at kunne træffe rettidige beslutninger om vigtige omstillinger i fx indkøb, produktion og marketing.

Det er risikabelt at forlade sig på tal fra sidste år, en rapport trukket hos it-afdelingen, ”håndbårne” digitale arbejdsgange eller følsomme papirgange mellem medarbejdere og afdelinger. Mange faktorer kan nemlig hurtigt påvirke virksomheden, bl.a. udsving i udbud og efterspørgsel, og en del af dem er udefrakommende. Det har vi især været vidne til de seneste måneder.

Samtidig ligger virksomhedernes data ofte i flere forskellige systemer. Det kan fx være data fra salg og marketing, som ligger adskilt og derfor ikke bliver udnyttet optimalt.

 

Forstå verden udefra

Hvordan læser man tegnene på, at der er ved at ske væsentlige forandringer, som kommer til at påvirke virksomheden og kræver omstilling i tide for at sikre optimal drift?

Det kræver en intelligent samkøring af data fra alle forretningsled – tilsat viden om tredjepartsfaktorer, der også påvirker virksomheden såsom vind og vejr, højtider, råvarepriser osv.

Det sikrer det rette, strategiske beslutningsgrundlag, og det får flere og flere virksomheder øje på. Derfor er der stigende efterspørgsel på at kunne digitalisere, integrere og automatisere processer. På hurtigt at kunne se nye tendenser i markedet og kunne agere derefter. Og på at kunne samle og sammenligne data fra alle forretningsled, fx alle salgsled eller alle produktionsled. Hurtigt og on demand.

Både for at forstå, hvor virksomheden er følsom, og for at kunne holde op med at gætte og arbejde ud fra en reel indsigt. Og for i tide at kunne spotte mønstre og tendenser.

 

De bedste forudsætninger

Hos Combine har vi udviklet en Data Broker, der:

  • er med til at lette processen ved udskiftning af systemer.
  • giver en samlet indsigt af tilgængelig data på tværs af alle virksomhedens kanaler, både historisk- og adfærdsdata (nu og her data).
  • automatiserer anonymisering, sletning, indsigt og portering af data ved GDPR henvendelser.

 

Med andre ord, så giver én og samme platform et samlet overblik over hele forretningen og danner grundlag for de analyser, der afslører optimeringspotentialer og mulige svagheder. Og virksomheden kan automatisk reagere på enkle forandringer, der giver anledning til rutinemæssige justeringer.

Det giver det bedst tænkelige grundlag for at agere i tide, og er dermed en væsentlig konkurrencefordel.

Samtidig kan forecasts og anden information gøres tilgængelig for kunder, medarbejdere eller brugere via en brugervenlig platform – eller app. Herfra kan kunden handle digitalt med virksomheden og være uafhængig af analoge eller manuelle processer.

Data Broker’en er ikke at forveksle med et datawarehouse, da Data Broker’en ikke er ejer af data. Den samler, ensarter og klargør data. – De forbundne systemer er stadig dataejere.

Del på sociale medier

LinkedIn Facebook Twitter