Digitalisering gennem strategi og forretning

Digitalisering Header

Digital transformation handler om at koble forretning med digitale discipliner og færdigheder og herigennem skabe ny forretning, processer og kundeoplevelser.

Ved at arbejde ud fra jeres vision og strategi bliver vi i stand til at identificere digitale indsatsområder og herigennem involvere samarbejdspartnere og marked for at skabe en egentlig digital strategi.

INDGANGEN

I Combine skaber vi digitale forretninger og services ved at sætte mennesker og oplevelser i centrum ved hjælp af teknologi og data. Vi rådgiver vores kunder til (digitale):

  • Kundeoplevelser
  • Kunderejser
  • Forretningsmodeller
  • Procesoptimering
  • Datadrevet forretning
  • Kreativitet og innovation


Ovenstående discipliner gør os i stand til metodisk og struktureret at arbejde med jeres digitale forretningstransformation. I fællesskab vægter vi fokus og indhold, så vi får både marked og kunder, samt organisation og medarbejdere med på rejsen.

Resultatet er en konkret handleplan, der afdækker indsatser, økonomi og business cases.
 

Kontakt os for mere info

Tilgange vi arbejder med

  
Digital modenhed og GAP-analyse
  

Digital transformation ændrer ofte arbejdsgange og processer. Ved at arbejde med vores nuværende digitale tilstand, men også forventninger til fremtidige potentialer, bliver vi i stand til at identificere opmærksomhedspunkter hurtigt og effektivt.
  

  
Nye digitale kompetencer
  

En digital transformation stiller ofte krav til nye kompetencer og tilgange. Med Combines Tech Cards arbejder vi med digitale tilgange og teknologier. Disse kobles efterfølgende til mulige use cases i jeres organisation og eventuelle konkrete digitaliseringsindsatser identificeres.
  

  
Digitale forretningsmodeller
  

Vi skal binde digitale muligheder sammen med vores forretningsstrategier. På workshops arbejder vi med vores værditilbud og markeds-tilgange. Med Business Model Canvas skaber vi en fælles forståelse for forretningsmodeller og får sandsynliggjort en kommerciel værdi på tværs af hele virksomheden.
  

  
Markedsdrevet forretningsudvikling
  

Ved at inddrage kunder og slutbrugere i vores forretnings-udvikling sandsynliggøres vores digitale strategi gennem markedsindsigter. Digitalisering gør os i stand til at konstruere hele kunderejsen og skabe værdi gennem hele processen. Både overfor kunder og egen organisation.
  

Combine Office Meeting

Digital transformation forandrer både eksterne og interne forventninger

✔ Produkter og services

Konkurrence på værdi fremfor features og funktioner. Produkter og services er ofte bundet op på nye relationer efter 'transaktionen'.

✔ Kunder

Større forventning til agilitet og fleksibilitet. Typisk mindre loyalitet grundet større gennemsigtighed på markeder.

✔ Salgskanaler

Tilgængelighed fremfor alt. Det forventes at være til stede, hvor kunderne er og tilbyde fleksible transaktionsmodeller for den enkelte.

✔ Medarbejdere og organisation

Nye arbejdsgange og værktøjer stiller nye krav til medarbejdere og organisation. Forandringsledelse og motivation skal følge med.

✔ Arbejdsgange og processer

Med forandrede markeds-vilkår følger også forandrede måder at arbejde på. Datadisciplin og horisontal forankring er et krav for at forretningen lykkes.

✔ Data

Bruges som et strategisk værktøj til at forstå vores produkter, kunder, værdikæde etc. på helt nye måder. Historisk data kombineres med realtids data.

Kontakt os i dag for sparring til dit næste digitaliseringsprojekt eller hvis du gerne vil høre mere om mulighederne.

Jonas Haldrup Nielsen Jonas Haldrup Nielsen
Forretningsudviklingschef +45 6016 3459 jhn@combine.dk
Simon Brøndum Jensen Simon Brøndum Jensen
Seniorrådgiver +45 2763 6365 sbj@combine.dk

Udvalgte cases